Khóa 64

Đường về cực lạc - Phật thất 64
Giảng sư Hòa thượng Thích Giác Toàn
Số lượt nghe: 22804
Số lượt tải: 2948

Pháp âm cùng danh mục

Niệm Phật vãng sanh - Phật thất 64
Thích Đồng Hội
10804
1479
Khi rừng xưa đã khép - Phật thất 64
Thượng Tọa Thích Minh Thành
17438
2756
Bão lũ cuộc đời - Phật thất 64
Thượng tọa Thích Trí Chơn
24072
3472
Hoan Hỷ Để Niệm Phật - Phật thất 64
Thượng tọa Thích Quảng Thiện
12822
1650
Vượt qua chính mình - Phật thất 64
Thích Phước Nghiêm
20869
2709
Bão lũ cuộc đời
Thượng tọa Thích Trí Chơn
6692
18872
Đường về Cực Lạc
Hòa thượng Thích Giác Toàn
5113
1280
Hoan hỷ để niệm Phật
Thượng tọa Thích Quảng Thiện
3925
652
Khi rừng xưa khép lại
Thượng Tọa Thích Minh Thành
4571
868
Vượt qua chính mình
Thích Phước Nghiêm
4920
930
Niệm Phật vãng sanh
Thích Đồng Hội
5388
588