Khóa 64

Đường về cực lạc - Phật thất 64
Giảng sư Hòa thượng Thích Giác Toàn
Số lượt nghe: 23225
Số lượt tải: 2948

Pháp âm cùng danh mục

Niệm Phật vãng sanh - Phật thất 64
Thích Đồng Hội
11250
1479
Khi rừng xưa đã khép - Phật thất 64
Thượng Tọa Thích Minh Thành
17869
2756
Bão lũ cuộc đời - Phật thất 64
Thượng tọa Thích Trí Chơn
24522
3472
Hoan Hỷ Để Niệm Phật - Phật thất 64
Thượng tọa Thích Quảng Thiện
13268
1650
Vượt qua chính mình - Phật thất 64
Thích Phước Nghiêm
21265
2709
Bão lũ cuộc đời
Thượng tọa Thích Trí Chơn
7098
18872
Đường về Cực Lạc
Hòa thượng Thích Giác Toàn
5666
1280
Hoan hỷ để niệm Phật
Thượng tọa Thích Quảng Thiện
4353
652
Khi rừng xưa khép lại
Thượng Tọa Thích Minh Thành
5004
868
Vượt qua chính mình
Thích Phước Nghiêm
5396
930
Niệm Phật vãng sanh
Thích Đồng Hội
5959
588