Khóa 64

Khi rừng xưa khép lại
Giảng sư Thượng Tọa Thích Minh Thành
Số lượt nghe: 5153
Số lượt tải: 868

Pháp âm cùng danh mục

Niệm Phật vãng sanh - Phật thất 64
Thích Đồng Hội
11409
1479
Khi rừng xưa đã khép - Phật thất 64
Thượng Tọa Thích Minh Thành
18022
2756
Bão lũ cuộc đời - Phật thất 64
Thượng tọa Thích Trí Chơn
24663
3472
Hoan Hỷ Để Niệm Phật - Phật thất 64
Thượng tọa Thích Quảng Thiện
13418
1650
Vượt qua chính mình - Phật thất 64
Thích Phước Nghiêm
21413
2709
Đường về cực lạc - Phật thất 64
Hòa thượng Thích Giác Toàn
23373
2948
Bão lũ cuộc đời
Thượng tọa Thích Trí Chơn
7250
18872
Đường về Cực Lạc
Hòa thượng Thích Giác Toàn
5872
1280
Hoan hỷ để niệm Phật
Thượng tọa Thích Quảng Thiện
4500
652
Vượt qua chính mình
Thích Phước Nghiêm
5553
930
Niệm Phật vãng sanh
Thích Đồng Hội
6150
588