Ươm Mầm Trí Tuệ

Danh sách Phật tử đóng góp hai quỹ học bổng tháng 05/2022
Danh sách Phật tử đóng góp hai quỹ học bổng tháng 04/2022
Danh sách Phật tử đóng góp hai quỹ học bổng tháng 03/2022
Quỹ Đào Tạo Tăng Tài Ngộ Chân Tử
Ngày 31/03/2022 (29/02 Nhâm Dần), ĐĐ. Thích Tâm Trường, Phó Trụ trì chùa Hoằng Pháp cùng quý Thầy...
Danh sách Phật tử đóng góp hai quỹ học bổng tháng 02/2022
Danh sách Phật tử đóng góp hai quỹ học bổng tháng 01/2022
Danh sách Phật tử đóng góp hai quỹ học bổng tháng 12/2021
Quỹ Đào Tạo Tăng Tài Ngộ Chân Tử
Ngày 08/01/2022 (nhằm 06/12 Tân Sửu), ĐĐ. Thích Tâm Kính, Trụ trì chùa Tây Khánh (huyện Kiến Xương,...
Quỹ Đào Tạo Tăng Tài Ngộ Chân Tử
Ngày 27/12/2021 (24/11 Tân Sửu), ĐĐ. Thích Tâm Luyện đã thay mặt chùa Hoằng Pháp trao số tiền 50...
Quỹ Đào Tạo Tăng Tài Ngộ Chân Tử
Ngày 22/12/2021 (nhằm 19/11 Tân Sửu), quý Thầy chùa Hoằng Pháp đã trao số tiền 50 triệu đồng từ...
Quỹ Đào Tạo Tăng Tài Ngộ Chân Tử
Ngày 17/12/ 2021 (nhằm 14/11 Tân Sửu), ĐĐ. Thích Tâm An, Trụ trì chùa Hưng Pháp đã đại diện chư...
Danh sách Phật tử đóng góp hai quỹ học bổng tháng 11/2021