Ươm Mầm Trí Tuệ

Quỹ Đào Tạo Tăng Tài Ngộ Chân Tử
Ngày 24/09/2022 (nhằm 29/08 Nhâm Dần), được sự chỉ dạy của Hòa thượng Đạo trưởng cùng chư Tăng Tổ...
Quỹ Đào Tạo Tăng Tài Ngộ Chân Tử
Trưa ngày 24/09/2022 (nhằm 29/08 Nhâm Dần), được sự chỉ dạy của Hòa thượng Đạo trưởng cùng chư Tăng...
Quỹ Đào Tạo Tăng Tài Ngộ Chân Tử
Sáng ngày 21/09/2022 (nhằm 26/08 Nhâm Dần), ĐĐ. Thích Tâm Quán, Trụ trì chùa Diên Quang (xã Việt...
Quỹ Đào Tạo Tăng Tài Ngộ Chân Tử
Sáng ngày 21/09/2022 (nhằm 26/08 Nhâm Dần), ĐĐ. Thích Tâm Ngôn đã đại diện Hòa thượng Đạo trưởng...
Quỹ Đào Tạo Tăng Tài Ngộ Chân Tử
Ngày 20/09/2022 (nhằm 25/08 Nhâm Dần), ĐĐ. Thích Tâm Tri, Phó Trụ trì chùa Hoằng Pháp cùng quý Thầy...
Danh sách Phật tử đóng góp hai quỹ học bổng tháng 08/2022
Danh sách Phật tử đóng góp hai quỹ học bổng tháng 07/2022
Danh sách Phật tử đóng góp hai quỹ học bổng tháng 06/2022
Danh sách Phật tử đóng góp hai quỹ học bổng tháng 05/2022
Danh sách Phật tử đóng góp hai quỹ học bổng tháng 04/2022
Danh sách Phật tử đóng góp hai quỹ học bổng tháng 03/2022
Quỹ Đào Tạo Tăng Tài Ngộ Chân Tử
Ngày 31/03/2022 (29/02 Nhâm Dần), ĐĐ. Thích Tâm Trường, Phó Trụ trì chùa Hoằng Pháp cùng quý Thầy...