Ươm Mầm Trí Tuệ

Danh sách đóng góp hai quỹ học bổng tháng 04/2023
Danh sách đóng góp hai quỹ học bổng tháng 03/2023
Danh sách đóng góp hai quỹ học bổng tháng 02/2023
Danh sách đóng góp hai quỹ học bổng tháng 01/2023
Danh sách đóng góp hai quỹ học bổng tháng 12/2022
Danh sách Phật tử đóng góp hai quỹ học bổng tháng 11/2022
Danh sách Phật tử đóng góp hai quỹ học bổng tháng 10/2022
Quỹ Đào Tạo Tăng Tài Ngộ Chân Tử
Ngày 01/11/2022 (08/10 Nhâm Dần), thừa lệnh của Hòa thượng Đạo trưởng Tổ đình Hoằng Pháp, ĐĐ. Thích...
Quỹ Đào Tạo Tăng Tài Ngộ Chân Tử
Ngày 26/10/2022 (02/10 Nhâm Dần), thừa lệnh của Hòa thượng Đạo trưởng Tổ đình Hoằng Pháp, ĐĐ. Thích...
Qũy Đào Tạo Tăng Tài Ngộ Chân Tử
Ngày 15/10/2022 (nhằm 20/09 Nhâm Dần), được sự hoan hỷ hứa khả của ĐĐ. Thích Tâm Trường, Trụ trì Tổ...
Danh sách Phật tử đóng góp hai quỹ học bổng tháng 09/2022
Quỹ Đào Tạo Tăng Tài Ngộ Chân Tử
Ngày 18/10/2022 (nhằm 23/09 Nhâm Dần), được sự hứa khả của Đại đức trụ trì Tổ đình Hoằng Pháp, ĐĐ....