Tin tức

Quỹ Đào Tạo Tăng Tài Ngộ Chân Tử
Ngày 31/03/2022 (29/02 Nhâm Dần), ĐĐ. Thích Tâm Trường, Phó Trụ trì chùa Hoằng Pháp cùng quý Thầy...
Quỹ Đào Tạo Tăng Tài Ngộ Chân Tử
Ngày 08/01/2022 (nhằm 06/12 Tân Sửu), ĐĐ. Thích Tâm Kính, Trụ trì chùa Tây Khánh (huyện Kiến Xương,...
Quỹ Đào Tạo Tăng Tài Ngộ Chân Tử
Ngày 27/12/2021 (24/11 Tân Sửu), ĐĐ. Thích Tâm Luyện đã thay mặt chùa Hoằng Pháp trao số tiền 50...
Quỹ Đào Tạo Tăng Tài Ngộ Chân Tử
Ngày 22/12/2021 (nhằm 19/11 Tân Sửu), quý Thầy chùa Hoằng Pháp đã trao số tiền 50 triệu đồng từ...
Quỹ Đào Tạo Tăng Tài Ngộ Chân Tử
Ngày 17/12/ 2021 (nhằm 14/11 Tân Sửu), ĐĐ. Thích Tâm An, Trụ trì chùa Hưng Pháp đã đại diện chư...
Quỹ Đào Tạo Tăng Tài Ngộ Chân Tử
Ngày 03/12/2021 (29/10 Tân Sửu), ĐĐ. Thích Tâm Kính, Trụ trì chùa Tây Khánh (huyện Kiến Xương, tỉnh...
Quỹ Đào Tạo Tăng Tài Ngộ Chân Tử
Ngày 02/12/2021 (nhằm 28/10 Tân Sửu), ĐĐ. Thích Tâm Đắc đã đại diện chư Tăng chùa Hoằng Pháp đến...
Quỹ Đào Tạo Tăng Tài Ngộ Chân Tử
Ngày 01/12/2021 (nhằm 27/10 Tân Sửu), ĐĐ. Thích Tâm Biện đã đại diện chư Tăng chùa Hoằng Pháp trao...
Quỹ Đào Tạo Tăng Tài Ngộ Chân Tử
Ngày 17/11/2021 (nhằm 13/10 Tân Sửu), ĐĐ. Thích Tâm Khuyến đã đại diện chư Tăng chùa Hoằng Pháp...
Quỹ Đào Tạo Tăng Tài Ngộ Chân Tử
Ngày 16/11/2021 (nhằm 12/10 Tân Sửu) đại diện chư Tăng chùa Hoằng Pháp, ĐĐ. Thích Tâm Đắc đã trao...
Quỹ Đào Tạo Tăng Tài Ngộ Chân Tử
Ngày 16/11/2021 (nhằm 12/10 Tân Sửu), ĐĐ. Thích Tâm Thạch cùng quý Thầy chùa Hoằng Pháp đã đến...
Quỹ Đào Tạo Tăng Tài Ngộ Chân Tử
Hướng về ngày tưởng niệm lần thứ 33 Tổ Sư Khai Sơn Tổ Đình Hoằng Pháp viên tịch. Thừa lệnh Thượng...