Tin tức

Quỹ Đào Tạo Tăng Tài Ngộ Chân Tử
Ngày 03/12/2021 (29/10 Tân Sửu), ĐĐ. Thích Tâm Kính, Trụ trì chùa Tây Khánh (huyện Kiến Xương, tỉnh...
Quỹ Đào Tạo Tăng Tài Ngộ Chân Tử
Ngày 02/12/2021 (nhằm 28/10 Tân Sửu), ĐĐ. Thích Tâm Đắc đã đại diện chư Tăng chùa Hoằng Pháp đến...
Quỹ Đào Tạo Tăng Tài Ngộ Chân Tử
Ngày 01/12/2021 (nhằm 27/10 Tân Sửu), ĐĐ. Thích Tâm Biện đã đại diện chư Tăng chùa Hoằng Pháp trao...
Quỹ Đào Tạo Tăng Tài Ngộ Chân Tử
Ngày 17/11/2021 (nhằm 13/10 Tân Sửu), ĐĐ. Thích Tâm Khuyến đã đại diện chư Tăng chùa Hoằng Pháp...
Quỹ Đào Tạo Tăng Tài Ngộ Chân Tử
Ngày 16/11/2021 (nhằm 12/10 Tân Sửu) đại diện chư Tăng chùa Hoằng Pháp, ĐĐ. Thích Tâm Đắc đã trao...
Quỹ Đào Tạo Tăng Tài Ngộ Chân Tử
Ngày 16/11/2021 (nhằm 12/10 Tân Sửu), ĐĐ. Thích Tâm Thạch cùng quý Thầy chùa Hoằng Pháp đã đến...
Quỹ Đào Tạo Tăng Tài Ngộ Chân Tử
Hướng về ngày tưởng niệm lần thứ 33 Tổ Sư Khai Sơn Tổ Đình Hoằng Pháp viên tịch. Thừa lệnh Thượng...
Quỹ Đào Tạo Tăng Tài Ngộ Chân Tử
Ngày 15/11/2021, ĐĐ. Thích Tâm Trường, Phó Trụ trì cùng chư Tăng chùa Hoằng Pháp đã đến trường...
Quỹ Đào Tạo Tăng Tài Ngộ Chân Tử
Hướng về ngày tưởng niệm lần thứ 33 Tổ Sư Khai Sơn Tổ Đình Hoằng Pháp viên tịch. Thừa lệnh Thượng...
Quỹ Đào Tạo Tăng Tài Ngộ Chân Tử
Hướng về ngày tưởng niệm lần thứ 33 Tổ Sư Khai Sơn Tổ Đình Hoằng Pháp viên tịch. Thừa lệnh Thượng...
Quỹ Đào Tạo Tăng Tài Ngộ Chân Tử
Ngày 13/11/2021 (nhằm 09/10 Tân Sửu), ĐĐ. Thích Tâm Nhuận, Trụ trì chùa Trường Pháp, Hậu Giang đã...
Quỹ Đào Tạo Tăng Tài Ngộ Chân Tử
Ngày 12/11/2021 (nhằm 08/10 Tân Sửu), ĐĐ. Thích Tâm Mẫn, Trụ trì chùa Tân Tây (Thiện Pháp) cùng với...