Ươm Mầm Trí Tuệ

Danh sách Phật tử đóng góp hai quỹ học bổng tháng 01/2020
Danh sách Phật tử đóng góp hai quỹ học bổng tháng 12/2019
Danh sách Phật tử đóng góp hai quỹ học bổng tháng 11/2019
Quỹ Đào Tạo Tăng Tài Ngộ Chân Tử
Tiếp tục đồng hành cùng Quỹ Đào Tạo Tăng Tài Ngộ Chân Tử, từ ngày 28-29/11/2019 (nhằm 03-04/11 Kỷ...
Danh sách Phật tử đóng góp hai quỹ học bổng tháng 10/2019
Quỹ Đào Tạo Tăng Tài Ngộ Chân Tử
Tiếp tục đồng hành cùng Quỹ Đào Tạo Tăng Tài Ngộ Chân Tử, từ ngày 01-02/11/2019 (nhằm 05-06/10 Kỷ...
Quỹ Đào Tạo Tăng Tài Ngộ Chân Tử
Được sự chỉ dạy của TT. Thích Chân Tính, Trụ trì chùa Hoằng Pháp, ngày 26/10/2019 (nhằm 28/09 Kỷ...
Danh sách Phật tử đóng góp hai quỹ học bổng tháng 09/2019
Quỹ Đào Tạo Tăng Tài Ngộ Chân Tử
Ngày 18/10/2019 (nhằm 20/09 Kỷ Hợi), ĐĐ. Thích Tâm Hòa, Trụ trì chùa Hòa Phúc, Hà Nội đã đến trao...
Quỹ Đào Tạo Tăng Tài Ngộ Chân Tử
Được sự chỉ dạy của Thượng tọa Trụ trì chùa Hoằng Pháp, ngày 14/10/2019 (nhằm 16/09 Kỷ Hợi), ĐĐ....
Quỹ Đào Tạo Tăng Tài Ngộ Chân Tử
Tiếp tục đồng hành cùng Quỹ Đào Tạo Tăng Tài Ngộ Chân Tử, từ ngày 01-03/10/2019 (nhằm 03-05/09 Kỷ...
Quỹ Đào Tạo Tăng Tài Ngộ Chân Tử
Được sự chỉ dạy của TT. Thích Chân Tính, Trụ trì chùa Hoằng Pháp, sáng ngày 30/09/2019 (nhằm 02/09...