Ươm Mầm Trí Tuệ

Quỹ Đào Tạo Tăng Tài Ngộ Chân Tử
Trưa ngày 10/11/2021, vào buổi quá đường của chư Tăng Ni nội viện Học viện Phật giáo Việt Nam Tp....
Quỹ Đào Tạo Tăng Tài Ngộ Chân Tử
Tiếp tục đồng hành cùng Quỹ Đào tạo Tăng tài Ngộ Chân Tử.Ngày 08/11/2021 (nhằm 04/10 Tân sửu) ĐĐ....
Quỹ Đào Tạo Tăng Tài Ngộ Chân Tử
Ngày 07/11/2021 (nhằm 03/10 Tân Sửu), Phật tử Tịnh Trang - đạo tràng Minh Chất, Tp. Cần Thơ đã đại...
Danh sách Phật tử đóng góp hai quỹ học bổng tháng 10/2021
Quỹ Đào Tạo Tăng Tài Ngộ Chân Tử
Ngày 29/10/2021 (nhằm 24/09 Tân Sửu), ĐĐ. Thích Tâm Khuyến, Trụ trì chùa An Sơn, Quảng Ngãi đã thay...
Danh sách Phật tử đóng góp hai quỹ học bổng tháng 09/2021
Quỹ Đào Tạo Tăng Tài Ngộ Chân Tử
Trên tinh thần "Trí tuệ là sự nghiệp", trong kinh Tăng Chi Bộ, đức Phật có dạy: Tuệ lực là một...
Danh sách Phật tử đóng góp hai quỹ học bổng tháng 08/2021
Danh sách Phật tử đóng góp hai quỹ học bổng tháng 07/2021
Danh sách Phật tử đóng góp hai quỹ học bổng tháng 06/2021
Danh sách Phật tử đóng góp hai quỹ học bổng tháng 05/2021
Danh sách Phật tử đóng góp hai quỹ học bổng tháng 04/2021