Ươm Mầm Trí Tuệ

Quỹ Đào Tạo Tăng Tài Ngộ Chân Tử
Ngày 12/11/2020 (nhằm 27/09 Canh Tý), quý Thầy chùa Hoằng Pháp đã trao số tiền 100 triệu đồng từ...
Quỹ Đào Tạo Tăng Tài Ngộ Chân Tử
Ngày 10/11/2020 (nhằm 25/09 Canh Tý), quý Thầy chùa Hoằng Pháp đã trao số tiền 50 triệu đồng từ...
Quỹ Đào Tạo Tăng Tài Ngộ Chân Tử
Ngày 03/11/2020 (nhằm 18/09 Canh Tý), ĐĐ. Thích Tâm Quán, Trụ trì chùa Diên Quang (Bắc Ninh) đã đại...
Danh sách Phật tử đóng góp hai quỹ học bổng tháng 10/2020
Quỹ Đào Tạo Tăng Tài Ngộ Chân Tử
Ngày 02/11/2020 (nhằm 17/09 Canh Tý), ĐĐ. Thích Tâm Đại, Trụ trì chùa Lâm Pháp, Lâm Đồng đã đến...
Quỹ Đào Tạo Tăng Tài Ngộ Chân Tử
Ngày 01/11/2020 (nhằm 16/09 Canh Tý), ĐĐ. Thích Tâm Đồng, Phó trụ trì chùa Hoằng Pháp cùng quý Thầy...
Quỹ Đào Tạo Tăng Tài Ngộ Chân Tử
Ngày 29/10/2020 (nhằm 13/09 Canh Tý), ĐĐ. Thích Tâm Cung cùng quý Thầy và Phật tử chùa Hoằng Pháp...
Quỹ Đào Tạo Tăng Tài Ngộ Chân Tử
Tiếp tục đồng hành cùng Quỹ Đào tạo Tăng tài Ngộ Chân Tử.
Quỹ Đào Tạo Tăng Tài Ngộ Chân Tử
Ngày 19/10/2020 (nhằm 03/09 Canh Tý) ĐĐ. Thích Tâm Hoà, Trụ trì chùa Hoà Phúc, Tp. Hà Nội đã thay...
Quỹ Đào Tạo Tăng Tài Ngộ Chân Tử
Tiếp tục đồng hành cùng Quỹ Đào tạo Tăng tài Ngộ Chân Tử.
Quỹ Đào Tạo Tăng Tài Ngộ Chân Tử
Nhận thức được tầm quan trọng trong công tác giáo dục Tăng Ni, đặc biệt tại các trường Trung cấp...
Danh sách Phật tử đóng góp hai quỹ học bổng tháng 09/2020