Ươm Mầm Trí Tuệ

Danh sách Phật tử đóng góp hai quỹ học bổng tháng 03/2021
Danh sách Phật tử đóng góp hai quỹ học bổng tháng 02/2021
Danh sách Phật tử đóng góp hai quỹ học bổng tháng 01/2021
Danh sách Phật tử đóng góp hai quỹ học bổng tháng 12/2020
Quỹ Đào Tạo Tăng Tài Ngộ Chân Tử
Ngày 14/12/2020 (nhằm 01/11 Canh Tý) đại diện chư Tăng chùa Hoằng Pháp, ĐĐ. Thích Tâm Đắc đã trao...
Quỹ Đào Tạo Tăng Tài Ngộ Chân Tử
Tiếp tục đồng hành cùng Quỹ Đào Tạo Tăng Tài Ngộ Chân Tử.
Danh sách Phật tử đóng góp hai quỹ học bổng tháng 11/2020
Quỹ Đào Tạo Tăng Tài Ngộ Chân Tử
Ngày 28/11/2020 (nhằm 14/10 Canh Tý), đại diện chư Tăng chùa Hoằng Pháp, ĐĐ. Thích Tâm Viên, Trụ...
Quỹ Đào Tạo Tăng Tài Ngộ Chân Tử
Ngày 18/11/2020 (nhằm 04/10 Canh Tý), ĐĐ. Thích Tâm Mẫn, Trụ trì chùa Tân Tây (Thiện Pháp) đã đại...
Quỹ Đào Tạo Tăng Tài Ngộ Chân Tử
Ngày 16/11/2020 (nhằm 02/10 Canh Tý), ĐĐ. Thích Tâm Khuyến đã đại diện chư Tăng chùa Hoằng Pháp...
Quỹ Đào Tạo Tăng Tài Ngộ Chân Tử
Ngày 09/11/2020 (nhằm 24/09 Canh Tý), ĐĐ. Thích Tâm Huệ cùng quý Thầy và Phật tử chùa Hoằng Pháp đã...
Quỹ Đào Tạo Tăng Tài Ngộ Chân Tử
Ngày 13/11/2020 (nhằm 28/09 Canh Tý), quý Thầy chùa Hoằng Pháp đã trao số tiền 50 triệu đồng từ...