Ươm Mầm Trí Tuệ

Danh sách Phật tử đóng góp hai quỹ học bổng tháng 09/2020
Quỹ Đào Tạo Tăng Tài Ngộ Chân Tử
Tiếp tục đồng hành cùng Quỹ Đào tạo Tăng tài Ngộ Chân Tử.
Quỹ Đào Tạo Tăng Tài Ngộ Chân Tử
Tiếp tục đồng hành cùng Quỹ Đào tạo Tăng tài Ngộ Chân Tử.
Danh sách Phật tử đóng góp hai quỹ học bổng tháng 08/2020
Quỹ Đào Tạo Tăng Tài Ngộ Chân Tử
Ngày 26/08/2020 (nhằm 08/07 Canh Tý), ĐĐ. Thích Tâm Huệ cùng quý Thầy và Phật tử chùa Hoằng Pháp đã...
Quỹ Đào Tạo Tăng Tài Ngộ Chân Tử
Sáng 25/08/2020 (nhằm 07/07 Canh Tý), ĐĐ. Thích Tâm Đồng, Phó Trụ trì chùa Hoằng Pháp cùng quý Thầy...
Danh sách Phật tử đóng góp hai quỹ học bổng tháng 07/2020
Danh sách Phật tử đóng góp hai quỹ học bổng tháng 06/2020
Danh sách Phật tử đóng góp hai quỹ học bổng tháng 05/2020
Danh sách Phật tử đóng góp hai quỹ học bổng tháng 04/2020
Danh sách Phật tử đóng góp hai quỹ học bổng tháng 03/2020
Danh sách Phật tử đóng góp hai quỹ học bổng tháng 02/2020