Ươm Mầm Trí Tuệ

Quỹ Đào Tạo Tăng Tài Ngộ Chân Tử
Tiếp tục đồng hành cùng Quỹ Đào tạo Tăng tài Ngộ Chân Tử.Ngày 08/11/2021 (nhằm 04/10 Tân sửu) ĐĐ....
Quỹ Đào Tạo Tăng Tài Ngộ Chân Tử
Ngày 07/11/2021 (nhằm 03/10 Tân Sửu), Phật tử Tịnh Trang - đạo tràng Minh Chất, Tp. Cần Thơ đã đại...
Danh sách Phật tử đóng góp hai quỹ học bổng tháng 10/2021
Quỹ Đào Tạo Tăng Tài Ngộ Chân Tử
Ngày 29/10/2021 (nhằm 24/09 Tân Sửu), ĐĐ. Thích Tâm Khuyến, Trụ trì chùa An Sơn, Quảng Ngãi đã thay...
Danh sách Phật tử đóng góp hai quỹ học bổng tháng 09/2021
Quỹ Đào Tạo Tăng Tài Ngộ Chân Tử
Trên tinh thần "Trí tuệ là sự nghiệp", trong kinh Tăng Chi Bộ, đức Phật có dạy: Tuệ lực là một...
Danh sách Phật tử đóng góp hai quỹ học bổng tháng 08/2021
Danh sách Phật tử đóng góp hai quỹ học bổng tháng 07/2021
Danh sách Phật tử đóng góp hai quỹ học bổng tháng 06/2021
Danh sách Phật tử đóng góp hai quỹ học bổng tháng 05/2021
Danh sách Phật tử đóng góp hai quỹ học bổng tháng 04/2021
Danh sách Phật tử đóng góp hai quỹ học bổng tháng 03/2021