Ươm Mầm Trí Tuệ

Trao học bổng khu vực miền Trung lần thứ 11
Ngày 06/01/2019 (nhằm 01/12 Mậu Tuất), Đại đức Thích Tâm Mẫn, đại diện Quỹ học bổng Ươm Mầm Trí Tuệ...
Danh sách Phật tử đóng góp quỹ Ươm Mầm Trí Tuệ T12/2018
Lễ trao học bổng “Ươm Mầm Trí Tuệ” – lần 11
Ngày 22/12/2018 (nhằm 16/11 Mậu Tuất), chùa Hoằng Pháp tổ chức lễ trao học bổng Ươm Mầm Trí Tuệ lần...
Danh sách Phật tử đóng góp quỹ Ươm Mầm Trí Tuệ T11/2018
Danh sách Phật tử đóng góp quỹ Ươm Mầm Trí Tuệ T10/2018
Quỹ Đào Tạo Tăng Tài Ngộ Chân Tử
Cuối tháng 10/2018 “Quỹ Đào Tạo Tăng Tài Ngộ Chân Tử” chùa Hoằng Pháp tiếp tục trao tiền hỗ trợ học...
Quỹ Đào Tạo Tăng Tài Ngộ Chân Tử
Được sự chỉ dạy của Thượng tọa Thích Chân Tính - trụ trì Chùa Hoằng Pháp (TP.HCM), ngày 05/10/2018....
Danh sách Phật tử Phát tâm ủng hộ quỹ Ươm Mầm TT T09/2018
Danh sách Phật tử Phát tâm ủng hộ quỹ Ươm Mầm TT T08/2018
Quỹ Đào Tạo Tăng Tài Ngộ Chân Tử
Tiếp tục đồng hành cùng Quỹ Đào tạo Tăng tài Ngộ Chân Tử.
Quỹ Đào Tạo Tăng Tài Ngộ Chân Tử
Được sự chỉ dạy của thầy Bổn sư Thượng tọa Thích Chân Tính - trụ trì chùa Hoằng Pháp (TPHCM)
Quỹ Đào Tạo Tăng Tài Ngộ Chân Tử
Ngày 24-25/09/2018 (nhằm 15-16/08 Mậu Tuất), Đại đức Thích Tâm Trọng, Phó trụ trì chùa Hoằng Pháp...