Ươm Mầm Trí Tuệ

Quỹ Đào Tạo Tăng Tài Ngộ Chân Tử
Ngày 11/10/2022 (nhằm 16/09 Nhâm Dần), được sự chỉ dạy của Hòa thượng Đạo trưởng Tổ đình Hoằng...
Quỹ Đào Tạo Tăng Tài Ngộ Chân Tử
Tiếp tục hành trình của quỹ học bổng đào tạo Tăng tài Ngộ Chân Tử, ngày 07/10/2022 (nhằm 12/09 Nhâm...
Qũy Đào Tạo Tăng Tài Ngộ Chân Tử
Để góp phần gìn giữ và phát huy tinh thần lời dạy của đức Thế Tôn đến với chúng sinh, ngày...
Quỹ Đào Tạo Tăng Tài Ngộ Chân Tử
Từ lâu, người xuất gia luôn canh cánh bên lòng phận sự "Hoằng pháp vi gia vụ. Lợi sinh vi bổn...
Quỹ Đào Tạo Tăng Tài Ngộ Chân Tử
Sáng ngày 05/10/2022 (nhằm 10/09 Nhâm Dần), được sự chỉ dạy của Hòa thượng Đạo trưởng Tổ đình Hoằng...
Quỹ Đào Tạo Tăng Tài Ngộ Chân Tử
Ngày 05/10/2022 (nhằm 10/09 Nhâm Dần), được sự chỉ dạy của Hòa thượng Đạo trưởng Tổ đình Hoằng...
Quỹ Đào Tạo Tăng Tài Ngộ Chân Tử
Từ nhiều năm nay, quỹ học bổng Tăng tài "Ngộ Chân Tử" được quý Thầy trụ trì các cơ sở trực thuộc...
Quỹ Đào Tạo Tăng Tài Ngộ Chân Tử
Ngày 30/09/2022 (nhằm 05/09 Nhâm Dần), phái đoàn chư Tăng Tổ đình Hoằng Pháp do ĐĐ. Thích Tâm Triệu...
Quỹ Đào Tạo Tăng Tài Ngộ Chân Tử
Ngày 30/09/2022 (nhằm 05/09 Nhâm Dần), được sự chỉ dạy của Hòa thượng Đạo trưởng Tổ đình Hoằng...
Quỹ Đào Tạo Tăng Tài Ngộ Chân Tử
Chiều ngày 29/09/2022 (nhằm 04/09 Nhâm Dần), tại Lớp Sơ cấp Phật học quận Tân Bình, ĐĐ. Thích Tâm...
Quỹ Đào Tạo Tăng Tài Ngộ Chân Tử
Ngày 28/09/2022 (nhằm 03/09 Nhâm Dần) được sự chỉ dạy của Hòa thượng Đạo trưởng Tổ đình Hoằng Pháp,...
Quỹ Đào Tạo Tăng Tài Ngộ Chân Tử
Ngày 28/09/2022 (nhằm 03/09 Nhâm Dần), được sự chỉ dạy của Hòa thượng Đạo trưởng Tổ đình Hoằng...