Khóa 63

Kiến Lập Đạo Tràng - Phật thất 63
Giảng sư Thích Minh Thanh
Số lượt nghe: 11311
Số lượt tải: 1235

Pháp âm cùng danh mục

Công Đức Phóng Sanh - Phật thất 63
Thích Pháp Đăng
15103
1708
Quà Tặng Của Chùa - Phật thất 63
Hòa thượng Thích Bửu Chánh
11335
1408
Ý Như Vạn Sự - Phật thất 63
Thượng tọa Thích Giác Đăng
13920
1983
Đổi Thay - Phật thất 63
Thượng tọa Thích Quảng Thiện
15889
2033
Quà tặng của chùa
3443
465
Kiến lập đạo tràng
Thích Minh Thanh
3382
450
Công đức phóng sanh
Thích Pháp Đăng
5873
711
Đổi thay
Thượng tọa Thích Quảng Thiện
4268
718
Ý như vạn sự
Thích Giác Đăng
4674
626