Khóa 63

Đổi thay
Giảng sư Thượng tọa Thích Quảng Thiện
Số lượt nghe: 3885
Số lượt tải: 718

Pháp âm cùng danh mục

Công Đức Phóng Sanh - Phật thất 63
Thích Pháp Đăng
14564
1708
Quà Tặng Của Chùa - Phật thất 63
Hòa thượng Thích Bửu Chánh
10925
1408
Ý Như Vạn Sự - Phật thất 63
Thượng tọa Thích Giác Đăng
13489
1983
Đổi Thay - Phật thất 63
Thượng tọa Thích Quảng Thiện
15489
2033
Kiến Lập Đạo Tràng - Phật thất 63
Thích Minh Thanh
10875
1235
Quà tặng của chùa
2954
465
Kiến lập đạo tràng
Thích Minh Thanh
2992
450
Công đức phóng sanh
Thích Pháp Đăng
5398
711
Ý như vạn sự
Thích Giác Đăng
4172
626