Khóa 63

Quà tặng của chùa
Số lượt nghe: 3113
Số lượt tải: 465

Pháp âm cùng danh mục

Công Đức Phóng Sanh - Phật thất 63
Thích Pháp Đăng
14726
1708
Quà Tặng Của Chùa - Phật thất 63
Hòa thượng Thích Bửu Chánh
11072
1408
Ý Như Vạn Sự - Phật thất 63
Thượng tọa Thích Giác Đăng
13636
1983
Đổi Thay - Phật thất 63
Thượng tọa Thích Quảng Thiện
15653
2033
Kiến Lập Đạo Tràng - Phật thất 63
Thích Minh Thanh
11046
1235
Kiến lập đạo tràng
Thích Minh Thanh
3150
450
Công đức phóng sanh
Thích Pháp Đăng
5573
711
Đổi thay
Thượng tọa Thích Quảng Thiện
4028
718
Ý như vạn sự
Thích Giác Đăng
4330
626