Khóa 63

Đổi Thay - Phật thất 63
Giảng sư Thượng tọa Thích Quảng Thiện
Số lượt nghe: 15694
Số lượt tải: 2033

Pháp âm cùng danh mục

Công Đức Phóng Sanh - Phật thất 63
Thích Pháp Đăng
14781
1708
Quà Tặng Của Chùa - Phật thất 63
Hòa thượng Thích Bửu Chánh
11123
1408
Ý Như Vạn Sự - Phật thất 63
Thượng tọa Thích Giác Đăng
13688
1983
Kiến Lập Đạo Tràng - Phật thất 63
Thích Minh Thanh
11099
1235
Quà tặng của chùa
3178
465
Kiến lập đạo tràng
Thích Minh Thanh
3197
450
Công đức phóng sanh
Thích Pháp Đăng
5628
711
Đổi thay
Thượng tọa Thích Quảng Thiện
4074
718
Ý như vạn sự
Thích Giác Đăng
4392
626