Khóa 63

Ý như vạn sự
Giảng sư Thích Giác Đăng
Số lượt nghe: 4393
Số lượt tải: 626

Pháp âm cùng danh mục

Công Đức Phóng Sanh - Phật thất 63
Thích Pháp Đăng
14783
1708
Quà Tặng Của Chùa - Phật thất 63
Hòa thượng Thích Bửu Chánh
11123
1408
Ý Như Vạn Sự - Phật thất 63
Thượng tọa Thích Giác Đăng
13688
1983
Đổi Thay - Phật thất 63
Thượng tọa Thích Quảng Thiện
15698
2033
Kiến Lập Đạo Tràng - Phật thất 63
Thích Minh Thanh
11100
1235
Quà tặng của chùa
3179
465
Kiến lập đạo tràng
Thích Minh Thanh
3197
450
Công đức phóng sanh
Thích Pháp Đăng
5629
711
Đổi thay
Thượng tọa Thích Quảng Thiện
4075
718