Khóa 63

Công Đức Phóng Sanh - Phật thất 63
Giảng sư Thích Pháp Đăng
Số lượt nghe: 15101
Số lượt tải: 1708

Pháp âm cùng danh mục

Quà Tặng Của Chùa - Phật thất 63
Hòa thượng Thích Bửu Chánh
11334
1408
Ý Như Vạn Sự - Phật thất 63
Thượng tọa Thích Giác Đăng
13918
1983
Đổi Thay - Phật thất 63
Thượng tọa Thích Quảng Thiện
15888
2033
Kiến Lập Đạo Tràng - Phật thất 63
Thích Minh Thanh
11310
1235
Quà tặng của chùa
3440
465
Kiến lập đạo tràng
Thích Minh Thanh
3381
450
Công đức phóng sanh
Thích Pháp Đăng
5872
711
Đổi thay
Thượng tọa Thích Quảng Thiện
4267
718
Ý như vạn sự
Thích Giác Đăng
4672
626