Khóa 63

Ý Như Vạn Sự - Phật thất 63
Giảng sư Thượng tọa Thích Giác Đăng
Số lượt nghe: 13488
Số lượt tải: 1983

Pháp âm cùng danh mục

Công Đức Phóng Sanh - Phật thất 63
Thích Pháp Đăng
14561
1708
Quà Tặng Của Chùa - Phật thất 63
Hòa thượng Thích Bửu Chánh
10924
1408
Đổi Thay - Phật thất 63
Thượng tọa Thích Quảng Thiện
15488
2033
Kiến Lập Đạo Tràng - Phật thất 63
Thích Minh Thanh
10873
1235
Quà tặng của chùa
2954
465
Kiến lập đạo tràng
Thích Minh Thanh
2990
450
Công đức phóng sanh
Thích Pháp Đăng
5396
711
Đổi thay
Thượng tọa Thích Quảng Thiện
3883
718
Ý như vạn sự
Thích Giác Đăng
4171
626