Khóa 63

Kiến lập đạo tràng
Giảng sư Thích Minh Thanh
Số lượt nghe: 2989
Số lượt tải: 450

Pháp âm cùng danh mục

Công Đức Phóng Sanh - Phật thất 63
Thích Pháp Đăng
14561
1708
Quà Tặng Của Chùa - Phật thất 63
Hòa thượng Thích Bửu Chánh
10924
1408
Ý Như Vạn Sự - Phật thất 63
Thượng tọa Thích Giác Đăng
13488
1983
Đổi Thay - Phật thất 63
Thượng tọa Thích Quảng Thiện
15488
2033
Kiến Lập Đạo Tràng - Phật thất 63
Thích Minh Thanh
10873
1235
Quà tặng của chùa
2954
465
Công đức phóng sanh
Thích Pháp Đăng
5396
711
Đổi thay
Thượng tọa Thích Quảng Thiện
3883
718
Ý như vạn sự
Thích Giác Đăng
4171
626