Khóa 63

Kiến lập đạo tràng
Giảng sư Thích Minh Thanh
Số lượt nghe: 3427
Số lượt tải: 450

Pháp âm cùng danh mục

Công Đức Phóng Sanh - Phật thất 63
Thích Pháp Đăng
15153
1708
Quà Tặng Của Chùa - Phật thất 63
Hòa thượng Thích Bửu Chánh
11370
1408
Ý Như Vạn Sự - Phật thất 63
Thượng tọa Thích Giác Đăng
13972
1983
Đổi Thay - Phật thất 63
Thượng tọa Thích Quảng Thiện
15926
2033
Kiến Lập Đạo Tràng - Phật thất 63
Thích Minh Thanh
11351
1235
Quà tặng của chùa
3507
465
Công đức phóng sanh
Thích Pháp Đăng
5928
711
Đổi thay
Thượng tọa Thích Quảng Thiện
4319
718
Ý như vạn sự
Thích Giác Đăng
4728
626