Bài viết

Bạn có đang bị người khác hư cấu không?

Cập nhật: 18/07/2022
 

Bạn có đang bị người khác hư cấu không?

 

Bạn có đang bị người khác hư cấu không? Cẩn trọng, chú tâm và tỉnh giác sẽ là cách thức hiệu quả để nhận diện vấn đề.
Bạn đang khó chịu khi nghe lời chỉ trích từ người khác.
Bạn đang vui sướng khi được người khác tôn vinh ca ngợi.
Bạn đang chất chứa nhiều những hoài nghi vì điều đó ảnh hưởng đến uy tín, trách nhiệm.
Bạn đang thể hiện mình là một người lãnh đạo xuất sắc.
Bạn đang lo sợ người khác nghĩ không tốt về mình.
Bạn đang muốn mọi thứ an toàn diễn ra theo ý bạn.
……..
Vậy là bạn đang sống bằng những hư cấu của người khác.
Chẳng ích lợi gì cả nếu bạn không muốn làm nô lệ cho những hư cấu ấy.
Hãy vứt nó qua một bên, mỉm
cười!!!

Vô Trí- Tâm Hoà

Tin tức liên quan

Việc Làm Của Những Người “Thông Minh”
06/12/2023
Luân Chuyển…
16/11/2023
7 Cái “Trong…”
10/11/2023
Tâm Từ Bi Và Tâm Hoan Hỷ
20/09/2023
Những con người cống hiến thầm lặng
19/09/2023