Sách Chùa Hoằng Pháp Biên Soạn
Nghi ThứcThỉnh Chuông Trống Bát Nhã

NGHI THỨC THỈNH

CHUÔNG TRỐNG BÁT NHÃ

 

Khai chuông trống: Trước khi thỉnh chuông trống, người thỉnh chuông và người thỉnh trống thức 7 tiếng chuông, trống nhỏ, rồi đánh 3 tiếng chuông, trống thật lớn, thật chậm rãi (OX OX OX OX OX OX OX OX OX OX).

Sau đó liền đánh một hồi chuông, trống mỗi thứ 1 tiếng, chuông trống xen kẽ lẫn nhau. Nhớ chuông trước trống sau, cho đến khi dứt hồi. (OX OX OX OX OX OX OX OX OX OX OX OX OX OX...)

Kế tiếp đánh theo bài kệ:

Bát nhã hội: O X XX

Bát nhã hội: O X XX

Bát nhã hội: O X XX

Thỉnh Phật thượng đường: O X X XX

Đại chúng đồng văn: O X X XX

Bát nhã âm: O X XX

Phổ nguyện pháp giới: O X X XX

Đẳng hữu tình: O X XX

Nhập Bát nhã: O X XX

Ba la mật môn: O X X XX

Ba la mật môn: O X X XX

Ba la mật môn: O X X XX

Ba la mật môn: O X X XX

...................................

Tiếp tục, nhỏ nhanh dần cho đến khi dứt hồi, kết thúc bằng 4 tiếng chuông và trống. (OX OXX OX O)

Ghi chú: O tiếng chuông, X tiếng trống. Tuỳ thuộc thời gian, địa điểm mà có thể thỉnh 1 hồi hay 3 hồi hoặc 9 hồi chuông trống Bát Nhã.

Chú ý: chuông trước trống sau, kết thúc là chuông.

Sách cùng thể loại
Lá Thư Còn Lại 1
Lá Thư Còn Lại 1
Nhiều tác giả
Góc Khuất
Góc Khuất
Nhiều tác giả
Ngày mới của tâm
Ngày mới của tâm
Chùa Hoằng Pháp
Lời Người Còn Ghi Lại
Lời Người Còn Ghi Lại
HT. Ngộ Chân Tử
Lá Thư Còn Lại 2
Lá Thư Còn Lại 2
Nhiều tác giả
Thương yêu sự sống
Thương yêu sự sống
Thích Tâm An