Bản tin

Khóa lễ sám hối định kỳ 29/10 Canh Tý
73
Viếng Lễ Tang Cố Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Giác Phúc
115
Quy Y Tam Bảo Lần 3 và Khóa tu Nikaya
90
Khóa tu "Về Nguồn" - Lần 1
86
Họp mặt tri ân truyền thống | Chùa Hoằng Pháp
92
Khóa lễ sám hối định kỳ | Chùa Hoằng Pháp
90
Cuộc thi học thuộc lòng Kinh Pháp Cú - "Thắp sáng đèn tuệ" | Lần 3
100
Bản tin Lễ Giỗ Tổ Chùa Hoằng Pháp 2020
96
Sắc son đạo pháp - Cố Hòa Thượng Ngộ Chân Tử
122
Bản tin Phật sự số 44
90
Chuyến cứu trợ lũ lụt miền Trung | Chùa Hoằng Pháp
94
Gửi tặng sách đến các trường học | Chùa Hoằng Pháp
94