Bản tin

Bản tin Phật sự chùa Hoằng Pháp số 68
738
Bản tin: Tu niệm Phật một ngày 19/11/2023 | Chùa Hoằng Pháp
723
CHÙA HOẰNG PHÁP XƯA VÀ NAY.
423
Hiến máu nhân đạo
436
Hòa thượng Đạo trưởng thăm công trình xây dựng chùa Trường Pháp – Hậu Giang
365
Lễ Hằng Thuận | 16.11.2023
386
Lễ Hằng Thuận ngày 01/12/2023 | Chùa Hoằng Pháp
756
Lễ sám hối 14/10 Quý Mão
766
Lễ trao học bổng Ươm Mầm Trí Tuệ lần thứ 16
585
Ngày tu Sinh Viên Hướng Về Phật Pháp | 02.12.2023
354
SẮC SON ĐẠO PHÁP - Cố Hòa Thượng Ngộ Chân Tử
298
Bản tin: Lễ Hằng Thuận ngày 09/11/2023 tại chùa Hoằng Pháp
427