Bản tin

Khóa tu “Mái chùa che chở hồn dân tộc” CLB Nhân Sinh | Chùa Hoằng Pháp
196
Lễ sám hối 29/01 Quý Mão | Chùa Hoằng Pháp
262
Khóa tu “Một ngày sống thiền” cùng thầy Pháp Nhật
127
Hiến máu nhân đạo 10/02/2023 (nhằm 20/01 Quý Mão) | Chùa Hoằng Pháp
131
Lễ Hằng Thuận | Chùa Hoằng Pháp
61
Ngày thứ chín, chuyến Phật sự miền Bắc, giảng pháp tại chùa Đống Cao – chùa Càn Môn
54
Ngày thứ tám, chuyến Phật sự miền Bắc, giảng pháp tại chùa Tây Khánh – chùa Bích Thượng
55
Lễ Cầu an đầu năm | Chùa Hoằng Pháp
70
Ngày thứ mười hai, chuyến Phật sự miền Bắc, giảng pháp tại chùa Vạn Đại Phước – chùa Phúc Lạc
66
Ngày thứ mười một, chuyến Phật sự miền Bắc, giảng pháp tại chùa Giai Lam
64
Ngày thứ mười, chuyến Phật sự miền Bắc, giảng pháp tại chùa Cổ Am – chùa Tứ Pháp – chùa Phúc Hải
58
Ngày thứ chín, chuyến Phật sự miền Bắc, giảng pháp tại chùa Đống Cao – chùa Càn Môn
67