Bản tin

Bản Tin Phật Sự Chùa Hoằng Pháp Số 52
47
CÚNG DƯỜNG TRƯỜNG HẠ
46
Kết Khóa: Khóa Tu Xuất Gia Gieo Duyên - Thiếu Nhi
66
Lễ sám hối 30/05 Nhâm Dần | Chùa Hoằng Pháp
52
Sinh hoạt vui chơi của các em thiếu nhi và xuất gia gieo duyên P2 | Chùa Hoằng Pháp
53
Khóa tu Nikāya – lần thứ 8 | Đại đức Thích Minh Thành
58
Lễ viếng Trưởng lão Hòa thượng Thích Giác Lai
45
Khai khóa: Khóa tu mùa hè Xuất gia gieo duyên thiếu nhi | Chùa Hoằng Pháp
57
Sinh hoạt vui chơi của các em thiếu nhi và xuất gia gieo duyên P1 | Chùa Hoằng Pháp
50
Kết khóa khóa tu thanh thiếu niên 2022 tại chùa Hoằng Pháp
60
Clip tổng hợp thanh thiếu niên học hè 2022 | Chùa Hoằng Pháp
66
Lễ sám hối 14/05 Nhâm Dần | Chùa Hoằng Pháp
55