Bản tin

Khóa Tu Niệm Phật Một Ngày tại Chùa Hoằng Pháp
58
Bản Tin Phật Sự Chùa Hoằng Pháp Số 52
51
CÚNG DƯỜNG TRƯỜNG HẠ
51
Kết Khóa: Khóa Tu Xuất Gia Gieo Duyên - Thiếu Nhi
71
Lễ sám hối 30/05 Nhâm Dần | Chùa Hoằng Pháp
58
Sinh hoạt vui chơi của các em thiếu nhi và xuất gia gieo duyên P2 | Chùa Hoằng Pháp
58
Khóa tu Nikāya – lần thứ 8 | Đại đức Thích Minh Thành
63
Lễ viếng Trưởng lão Hòa thượng Thích Giác Lai
51
Khai khóa: Khóa tu mùa hè Xuất gia gieo duyên thiếu nhi | Chùa Hoằng Pháp
60
Sinh hoạt vui chơi của các em thiếu nhi và xuất gia gieo duyên P1 | Chùa Hoằng Pháp
53
Kết khóa khóa tu thanh thiếu niên 2022 tại chùa Hoằng Pháp
64
Clip tổng hợp thanh thiếu niên học hè 2022 | Chùa Hoằng Pháp
71