Bản tin

XUÂN BÊN THẦY - TÂN SỬU 2021 I CHÙA HOẰNG PHÁP
78
TRANG TRÍ MÔ HÌNH TẾT TÂN SỬU 2021 | PHẦN 2
96
Trailer GIỚI THIỆU CÁC MÔ HÌNH TẾT tại chùa Hoằng Pháp | 2021
89
GALA cuối năm :"Tiếng Cười Nơi Cửa Chùa" | Chùa Hoằng Pháp
75
Lễ Hằng Thuận 5 cặp đôi | Chùa Hoằng Pháp
57
Tang lễ Đại Đức Thích Tâm Điền | 31/01/2021
63
TRANG TRÍ MÔ HÌNH TẾT TÂN SỬU 2021 | PHẦN 1
106
Khóa lễ sám hối định kỳ | Chùa Hoằng Pháp
57
Khóa Tu Sinh Viên và Lễ Thế Phát Xuất Gia | Chùa Hoằng Pháp
54
LỄ TRI ÂN ĐỆ TỬ 31/12/2020 | Chùa Hoằng Pháp
48
Viếng Lễ Tang Cố Ni Trưởng Thích Nữ Huệ Giác
76
TT. Thích Chân Tính có chuyến Phật sự tại miền Bắc
57