Bản tin

Chùa Hoằng Pháp hỗ trợ thực phẩm đến người dân trong đại dịch | Đợt 7
138
Chùa Hoằng Pháp hỗ trợ thực phẩm đến người dân trong đại dịch | Đợt 6
148
Chùa Hoằng Pháp chung tay hỗ trợ bơ đến người dân trong mùa dịch | Đợt 4
188
Chùa Hoằng Pháp hỗ trợ RAU đến người dân trong mùa dịch | Đợt 5
158
Chùa Hoằng Pháp hỗ trợ gạo và mì cho người dân trong mùa dịch | Đợt 3
153
Chùa Hoằng Pháp chung tay hỗ trợ người dân trong mùa dịch | Đợt 2
143
Bản tin: Lễ Thế Phát Xuất Gia 11/07/2021
133
Chùa Hoằng Pháp chung tay hỗ trợ người dân trong mùa dịch | 2021
129
Lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 ấp Tân Thới 3 tại chùa Hoằng Pháp
92
Chư Tăng chùa Hoằng Pháp Đối Thú An Cư PL.2565 - DL.2021
138
Công tác chuẩn bị Phật Đản DL 2021 - PL 2565
155
Bản tin tổng hợp 7 ngày Khóa Tu Phật Thất 96
153