Bản tin

Ngày tu Sinh Viên Hướng Về Phật Pháp | 12.06.2022
86
Lễ quy y Tam Bảo cho các bạn thanh thiếu niên | Chùa Hoằng Pháp
54
Khóa Tu Niệm Phật 1 Ngày Tại Chùa Hoằng Pháp
96
Bản Tin Phật Sự Chùa Hoằng Pháp Số 51
56
Khai Khóa Khóa tu Thanh Thiếu Niên – Cơ sở Hương Pháp, Củ Chi
59
Lễ Tưởng niệm Cố Huynh trưởng cấp Tấn Hạnh Bình – Lê Trọng Thắng | GĐPT Chùa Hoằng Pháp
55
Khoá tu “Sài Gòn Cũng An Nhiên” – CLB Nhân sinh & Khóa tu Nikāya – lần thứ 6
65
Lễ sám hối 29/04 Nhâm Dần | Chùa Hoằng Pháp
62
Chia sẻ pháp thoại tại trường Trung - Tiểu Học Pétrus Ký, Bình Dương
58
Chương trình cúng dường tam bảo 10 chi nhánh thuộc Tông môn Hoằng Pháp
56
Chương trình tặng sách các trường tại Gò Vấp, Tp. Hồ Chí Minh
68
Khóa tu thiếu nhi “Em Về Bên Phật” lần thứ 32 | Chùa Hoằng Pháp
52