Bản tin

KHAI KHÓA KHÓA TU PHẬT THẤT LẦN 96
243
Bản Tin Phật Sự Số 48
169
Khóa tu Sinh Viên và Khóa tu Thiếu Nhi 25.04.2021
164
Khóa Lễ Sám Hối Định Kỳ
158
Khóa tu niệm Phật một ngày Chùa Hoằng Pháp | 22.04.2021
152
Khóa tu kinh Nikaya Lần thứ 5 | Chùa Hoằng Pháp
147
Lễ Quy Y Tam Bảo tại chùa Bảo Quang - Đồng Nai
193
TT. Thích Chân Tính đã có buổi chia sẻ tại trường Cao Cấp Giảng Sư TP.HCM
198
Lễ Quy Y Tam Bảo tại Chùa Hoằng Pháp | 04.04.2021
194
Khóa tu "Sinh viên hướng về Phật Pháp"
161
Khóa Lễ Sám Hối Định Kỳ 26.03.2021
183
Khai giảng lớp tiếp cận Kinh Nikaya
198