Bản tin

Học sinh trường Hòa Bình, quận Tân Phú đến tham quan chùa Hoằng Pháp
194
Khóa lễ sám hối chùa Hoằng Pháp 30.09.2020
171
Lễ Hằng Thuận tại chùa Hoằng Pháp | 27.09.2020
198
Phát quà trung thu tại chùa Quốc Thới | 26.09.2020
155
TRAILER TRUNG THU 2020 TẠI CHÙA HOẰNG PHÁP
531
Khóa tu thiếu niên tại chùa Hoằng Pháp | 20.09.2020
171
Bản tin Phật sự số 42
157
Khóa tu một ngày tại chùa Hoằng Pháp | 20.09.2020
152
Khóa lễ sám hối định kỳ 16/09/2020
160
Khóa lễ sám hối định kỳ 01/09/2020
157
Chư Tăng khánh tuế Thượng tọa Ân sư Thích Chân Tính
194
Chư Tăng mãn hạ an cư, tham dự lễ Tự Tứ tại chùa Quang Thọ
164