Bản tin

Chương trình cộng đồng Thanh lọc thân tâm - Hướng dẫn phương pháp sống khỏe thuận tự nhiên
222
Đạo tràng Minh Chất – Cần Thơ: Khóa tu niệm Phật một ngày – lần 8 & Tặng quà Trung thu
154
Lễ sám hối 14/08 Quý Mão
165
Tặng quà Trung thu cho học sinh các trường tiểu học tỉnh An Giang
149
Lễ Hằng Thuận | 23.09.2023
224
Bản tin kết khóa Khóa Tu Phật Thất – lần 100
240
Bản tin Phật sự số 66
176
Lễ Hằng Thuận | 16.09.2023
251
Lễ sám hối 30/07 Quý Mão | Chùa Hoằng Pháp
224
Tu niệm Phật một ngày 17/09/2023
167
Bản tin Khai khóa Khóa Tu Phật Thất – lần 100
171
Bản tin Ngày tu Sinh Viên Hướng Về Phật Pháp | 03.09.2023
167