Bản tin

Lễ Hằng Thuận tại chùa Hoằng Pháp (09/08/2020)
184
PHẦN 2 | Khoảnh khắc đáng yêu của các "chú tiểu" chùa Hoằng Pháp
154
Cảm xúc của các "chú tiểu" khi lắng nghe bài giảng về Cha Mẹ
186
Lễ quy y Tam Bảo lần 2 trong năm 2020
313
Khoảnh khắc đáng yêu của các "chú tiểu" tại chùa Hoằng Pháp
160
Bản tin Phật sự số 41
190
Xúc động trước những bài giảng về mẹ cha trong khóa tu | 2020
156
Trailer Khóa tu mùa hè chùa Hoằng Pháp 2020
148
Lễ Hằng Thuận tại chùa Hoằng Pháp (18/07/2020)
152
Những khoảnh khắc đáng yêu của các bạn nhỏ tại Khóa tu thiếu nhi đang diễn ra tại chùa Hoằng Pháp
179
Khai khóa Khóa Tu Thiếu Nhi tại chùa Hoằng Pháp
145
Em về bên Phật lần thứ 22
165