Bản tin

Hiến máu nhân đạo tại chùa Hoằng Pháp
155
Ngày tu Sinh Viên Hướng Về Phật Pháp 07.05.2023
110
Chương trình cộng đồng Thanh lọc thân tâm - Hướng dẫn phương pháp sống khỏe thuận tự nhiên
88
Bản tin chương trình chuỗi pháp thoại từ 29/04-02/05/2023
119
Khóa tu thiếu nhi Em Về Bên Phật - Lần 42 | Chùa Hoằng Pháp
93
Lễ hỏa táng cố Đại đức Thích Tâm Tùng | Chùa Hoằng Pháp
129
Lễ sám hối 14/03 Quý Mão | Chùa Hoằng Pháp
127
Lễ Hằng Thuận | Chùa Hoằng Pháp
129
Kỳ kiểm tra Giáo lý về cuộc đời của Đức Phật của các chú cư sĩ tại chùa Hoằng Pháp
126
Bản tin Khóa tu niệm Phật một ngày | Chùa Hoằng Pháp
124
Bản tin Phật sự số 61 | Chùa Hoằng Pháp
115
Lễ sám hối 29/02(N) Quý Mão
128