Bản tin

Quy Y Tam Bảo Lần 3 và Khóa tu Nikaya
198
Khóa tu "Về Nguồn" - Lần 1
177
Họp mặt tri ân truyền thống | Chùa Hoằng Pháp
195
Khóa lễ sám hối định kỳ | Chùa Hoằng Pháp
183
Cuộc thi học thuộc lòng Kinh Pháp Cú - "Thắp sáng đèn tuệ" | Lần 3
227
Bản tin Lễ Giỗ Tổ Chùa Hoằng Pháp 2020
192
Sắc son đạo pháp - Cố Hòa Thượng Ngộ Chân Tử
250
Bản tin Phật sự số 44
190
Chuyến cứu trợ lũ lụt miền Trung | Chùa Hoằng Pháp
184
Gửi tặng sách đến các trường học | Chùa Hoằng Pháp
191
Một ngày tu học tại chùa Hoằng Pháp | 15.11.2020
202
Khóa lễ Sám Hối định kỳ | 29.09 Canh Tý
166