Bản tin

Viếng Lễ Tang Cố Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Giác Phúc
209
Quy Y Tam Bảo Lần 3 và Khóa tu Nikaya
160
Khóa tu "Về Nguồn" - Lần 1
143
Họp mặt tri ân truyền thống | Chùa Hoằng Pháp
157
Khóa lễ sám hối định kỳ | Chùa Hoằng Pháp
150
Cuộc thi học thuộc lòng Kinh Pháp Cú - "Thắp sáng đèn tuệ" | Lần 3
192
Bản tin Lễ Giỗ Tổ Chùa Hoằng Pháp 2020
157
Sắc son đạo pháp - Cố Hòa Thượng Ngộ Chân Tử
210
Bản tin Phật sự số 44
157
Chuyến cứu trợ lũ lụt miền Trung | Chùa Hoằng Pháp
151
Gửi tặng sách đến các trường học | Chùa Hoằng Pháp
160
Một ngày tu học tại chùa Hoằng Pháp | 15.11.2020
171