Bản tin

Khóa tu thiếu nhi lần thứ 23
96
Học sinh trường Hòa Bình, quận Tân Phú đến tham quan chùa Hoằng Pháp
122
Khóa lễ sám hối chùa Hoằng Pháp 30.09.2020
106
Lễ Hằng Thuận tại chùa Hoằng Pháp | 27.09.2020
123
Phát quà trung thu tại chùa Quốc Thới | 26.09.2020
96
TRAILER TRUNG THU 2020 TẠI CHÙA HOẰNG PHÁP
433
Khóa tu thiếu niên tại chùa Hoằng Pháp | 20.09.2020
115
Bản tin Phật sự số 42
99
Khóa tu một ngày tại chùa Hoằng Pháp | 20.09.2020
96
Khóa lễ sám hối định kỳ 16/09/2020
103
Khóa lễ sám hối định kỳ 01/09/2020
104
Chư Tăng khánh tuế Thượng tọa Ân sư Thích Chân Tính
132