Bản tin

Khóa tu thiếu nhi “Em Về Bên Phật” lần thứ 29 | Chùa Hoằng Pháp
66
Lễ Quy Y Tam Bảo Lần 1 - Năm 2022 | Chùa Hoằng Pháp
191
Một ngày tu học tại chùa Hoằng Pháp
94
Lễ sám hối 30/01 Nhâm Dần | Chùa Hoằng Pháp
107
Khóa Tu Thiếu Nhi Lần Thứ 28 - Chùa Hoằng Pháp.
136
KHÓA LỄ SÁM HỐI ĐẦU NĂM NHÂM DẦN - 2022 | CHÙA HOẰNG PHÁP
122
Các Phái Đoàn Chúc Tết Và Vấn An Sức Khỏe Đến HT. Thích Chân Tính
111
HIẾN MÁU NHÂN ĐẠO TẠI CHÙA HOẰNG PHÁP
127
XUÂN BÊN THẦY - NHÂM DẦN 2022 | CHÙA HOẰNG PHÁP
130
Hành hương thập tự đầu năm Nhâm Dần 2022
140
KHÔNG KHÍ MÙNG 2 TẾT tại CHÙA HOẰNG PHÁP
126
KHÔNG KHÍ MÙNG 2 TẾT tại CHÙA HOẰNG PHÁP
106