Bản tin

Khóa Tu Thiếu Nhi | 08.11.2020
89
Lễ Hằng Thuận tại chùa Hoằng Pháp | 01.11.2020
125
Bản tin Phật sự số 43
87
Sám hối và tụng giới | 14.09 Canh Tý
100
Lễ Hằng Thuận và Khóa tu Kinh Nikaya | 25.10.2020
102
Khóa tu dành cho thanh thiếu niên | 18.10.2020
113
Một ngày tu học tại chùa Hoằng Pháp | 18.10.2020
108
Ngày Tu Sinh Viên Hướng Về Phật Pháp | 11.10.2020
98
Khóa lễ Sám Hối định kỳ | 30.08 Canh Tý
159
Vui đón trung thu tại chùa Hoằng Pháp | 15.08 Canh Tý
90
Khóa tu thiếu nhi lần thứ 23
95
Học sinh trường Hòa Bình, quận Tân Phú đến tham quan chùa Hoằng Pháp
121