Khóa 60

Hải triều âm
Giảng sư Thích Minh Tiến
Số lượt nghe: 3234
Số lượt tải: 550

Pháp âm cùng danh mục

Xin người nhớ cho - Phật thất 60
Thích Tâm An
10587
2232
Niệm Phật thoát luân hồi - Phật thất 60
Thích Thiện Thanh
13053
2104
Hạnh phúc nở hoa, khổ đau khép lại - Phật thất 60
Thượng tọa Thích Nguyên Thiện
17061
2432
Một cõi đi về - Phật thất 60
Hòa thượng Thích Bửu Chánh
17772
2598
Con đường an lạc - Phật thất 60
Thích Phước Nghiêm
16255
2652
Hải triều âm - Phật thất 60
Thích Minh Tiến
13137
1883
Một cõi đi về
4071
585
Hạnh phúc nở hoa khổ đau khép lại
Thích Nguyên Hiền
3618
641
Con đường an lạc
Thích Phước Nghiêm
4784
676
Niệm Phật thoát luân hồi
Thích Thiện Thanh
6439
1974
Xin người nhớ cho
Thích Tâm An
3169
617