Khóa 60

Hải triều âm - Phật thất 60
Giảng sư Thích Minh Tiến
Số lượt nghe: 13619
Số lượt tải: 1883

Pháp âm cùng danh mục

Xin người nhớ cho - Phật thất 60
Thích Tâm An
11042
2232
Niệm Phật thoát luân hồi - Phật thất 60
Thích Thiện Thanh
13535
2108
Hạnh phúc nở hoa, khổ đau khép lại - Phật thất 60
Thượng tọa Thích Nguyên Thiện
17520
2434
Một cõi đi về - Phật thất 60
Hòa thượng Thích Bửu Chánh
18228
2598
Con đường an lạc - Phật thất 60
Thích Phước Nghiêm
16941
2656
Một cõi đi về
4564
585
Hạnh phúc nở hoa khổ đau khép lại
Thích Nguyên Hiền
4121
642
Con đường an lạc
Thích Phước Nghiêm
5300
676
Hải triều âm
Thích Minh Tiến
3768
550
Niệm Phật thoát luân hồi
Thích Thiện Thanh
6925
1975
Xin người nhớ cho
Thích Tâm An
3615
617