Khóa 60

Con đường an lạc
Giảng sư Thích Phước Nghiêm
Số lượt nghe: 5197
Số lượt tải: 676

Pháp âm cùng danh mục

Xin người nhớ cho - Phật thất 60
Thích Tâm An
10951
2232
Niệm Phật thoát luân hồi - Phật thất 60
Thích Thiện Thanh
13441
2108
Hạnh phúc nở hoa, khổ đau khép lại - Phật thất 60
Thượng tọa Thích Nguyên Thiện
17418
2434
Một cõi đi về - Phật thất 60
Hòa thượng Thích Bửu Chánh
18138
2598
Con đường an lạc - Phật thất 60
Thích Phước Nghiêm
16827
2656
Hải triều âm - Phật thất 60
Thích Minh Tiến
13527
1883
Một cõi đi về
4473
585
Hạnh phúc nở hoa khổ đau khép lại
Thích Nguyên Hiền
4012
642
Hải triều âm
Thích Minh Tiến
3648
550
Niệm Phật thoát luân hồi
Thích Thiện Thanh
6809
1975
Xin người nhớ cho
Thích Tâm An
3530
617