Khóa 60

Xin người nhớ cho
Giảng sư Thích Tâm An
Số lượt nghe: 3435
Số lượt tải: 617

Pháp âm cùng danh mục

Xin người nhớ cho - Phật thất 60
Thích Tâm An
10868
2232
Niệm Phật thoát luân hồi - Phật thất 60
Thích Thiện Thanh
13349
2108
Hạnh phúc nở hoa, khổ đau khép lại - Phật thất 60
Thượng tọa Thích Nguyên Thiện
17336
2434
Một cõi đi về - Phật thất 60
Hòa thượng Thích Bửu Chánh
18045
2598
Con đường an lạc - Phật thất 60
Thích Phước Nghiêm
16717
2656
Hải triều âm - Phật thất 60
Thích Minh Tiến
13409
1883
Một cõi đi về
4372
585
Hạnh phúc nở hoa khổ đau khép lại
Thích Nguyên Hiền
3922
642
Con đường an lạc
Thích Phước Nghiêm
5092
676
Hải triều âm
Thích Minh Tiến
3551
550
Niệm Phật thoát luân hồi
Thích Thiện Thanh
6724
1975