Khóa 60

Xin người nhớ cho - Phật thất 60
Giảng sư Thích Tâm An
Số lượt nghe: 10306
Số lượt tải: 2232

Pháp âm cùng danh mục

Niệm Phật thoát luân hồi - Phật thất 60
Thích Thiện Thanh
12821
2104
Hạnh phúc nở hoa, khổ đau khép lại - Phật thất 60
Thượng tọa Thích Nguyên Thiện
16847
2432
Một cõi đi về - Phật thất 60
Hòa thượng Thích Bửu Chánh
17525
2598
Con đường an lạc - Phật thất 60
Thích Phước Nghiêm
15971
2652
Hải triều âm - Phật thất 60
Thích Minh Tiến
12899
1883
Một cõi đi về
3831
585
Hạnh phúc nở hoa khổ đau khép lại
Thích Nguyên Hiền
3396
641
Con đường an lạc
Thích Phước Nghiêm
4513
676
Hải triều âm
Thích Minh Tiến
2937
550
Niệm Phật thoát luân hồi
Thích Thiện Thanh
6182
1974
Xin người nhớ cho
Thích Tâm An
2952
617