Khóa 60

Hạnh phúc nở hoa, khổ đau khép lại - Phật thất 60
Giảng sư Thượng tọa Thích Nguyên Thiện
Số lượt nghe: 17467
Số lượt tải: 2434

Pháp âm cùng danh mục

Xin người nhớ cho - Phật thất 60
Thích Tâm An
10991
2232
Niệm Phật thoát luân hồi - Phật thất 60
Thích Thiện Thanh
13477
2108
Một cõi đi về - Phật thất 60
Hòa thượng Thích Bửu Chánh
18178
2598
Con đường an lạc - Phật thất 60
Thích Phước Nghiêm
16878
2656
Hải triều âm - Phật thất 60
Thích Minh Tiến
13568
1883
Một cõi đi về
4513
585
Hạnh phúc nở hoa khổ đau khép lại
Thích Nguyên Hiền
4063
642
Con đường an lạc
Thích Phước Nghiêm
5244
676
Hải triều âm
Thích Minh Tiến
3700
550
Niệm Phật thoát luân hồi
Thích Thiện Thanh
6856
1975
Xin người nhớ cho
Thích Tâm An
3570
617