Tin tức

Quỹ Đào Tạo Tăng Tài Ngộ Chân Tử

Cập nhật: 13/10/2022
Chiều ngày 12/10/2022 (nhằm 17/09 Nhâm Dần), được sự chỉ dạy của Hòa thượng Đạo trưởng Tổ đình Hoằng Pháp, ĐĐ. Thích Tâm Trường - Trụ trì tổ đình Hoằng Pháp, cùng quý Thầy bổn tự đã đến chùa Huệ Nghiêm (P. Bình Tân, Tp. Hồ Chí Minh) để cúng dường cho Lớp Hoằng Luật phần tịnh tài 50.000.000 (Năm mươi triệu đồng) trích từ quỹ học bổng đào tạo Tăng tài "Ngộ Chân Tử". Nhân dịp này, quý Thầy tổ đình Hoằng Pháp đã được đảnh lễ nhị vị trưởng lão Hòa thượng: HT. Thích Minh Thông - Chứng minh BTS GHPGVN TP. HCM, Viện chủ chùa Huệ Nghiêm và HT. Thích Thái Hòa - Viện chủ chùa Phước Duyên (Tp. Huế).
 

Quỹ Đào Tạo Tăng Tài Ngộ Chân Tử

 

Sau lời tác bạch cúng dường phần tịnh tài, ĐĐ. Thích Tâm Trường - Trụ trì Tổ đình Hoằng Pháp, đã thay lời Hòa thượng Đạo trưởng Tổ đình có đôi lời vấn an sức khỏe HT. Viện chủ chùa Huệ Nghiêm. Tiếp đến, được sự hướng dẫn của ĐĐ. Thích Tịnh Quang, quý Thầy Tổ đình Hoằng Pháp được đảnh lễ HT. Viện chủ chùa Phước Duyên hiện đang trong thời gian giáo thọ chư Tăng Ni lớp Hoằng Luật Huệ Nghiêm.

Đại đức Trụ trì Tổ đình cũng không quên có lời chúc đến nhị vị trưởng lão Hòa thượng sau buổi đảnh lễ và cúng dường, ngưỡng nguyện hồng ân Tam bảo thùy từ gia hộ cho quý ngài luôn được khang kiện thân thể, trí tánh thường minh, là tàng đại thọ che chở cho hàng hậu học tứ chúng đồng tu.

Hình ảnh ghi nhận:

Quỹ Đào Tạo Tăng Tài Ngộ Chân Tử
Quỹ Đào Tạo Tăng Tài Ngộ Chân Tử
Quỹ Đào Tạo Tăng Tài Ngộ Chân Tử
Quỹ Đào Tạo Tăng Tài Ngộ Chân Tử
Quỹ Đào Tạo Tăng Tài Ngộ Chân Tử
Quỹ Đào Tạo Tăng Tài Ngộ Chân Tử
Quỹ Đào Tạo Tăng Tài Ngộ Chân Tử
Quỹ Đào Tạo Tăng Tài Ngộ Chân Tử
Quỹ Đào Tạo Tăng Tài Ngộ Chân Tử
Quỹ Đào Tạo Tăng Tài Ngộ Chân Tử
Quỹ Đào Tạo Tăng Tài Ngộ Chân Tử
Quỹ Đào Tạo Tăng Tài Ngộ Chân Tử
Quỹ Đào Tạo Tăng Tài Ngộ Chân Tử
Quỹ Đào Tạo Tăng Tài Ngộ Chân Tử
Quỹ Đào Tạo Tăng Tài Ngộ Chân Tử
Quỹ Đào Tạo Tăng Tài Ngộ Chân Tử
Quỹ Đào Tạo Tăng Tài Ngộ Chân Tử
Quỹ Đào Tạo Tăng Tài Ngộ Chân Tử
Quỹ Đào Tạo Tăng Tài Ngộ Chân Tử
Quỹ Đào Tạo Tăng Tài Ngộ Chân Tử
Quỹ Đào Tạo Tăng Tài Ngộ Chân Tử
Quỹ Đào Tạo Tăng Tài Ngộ Chân Tử
Quỹ Đào Tạo Tăng Tài Ngộ Chân Tử
Quỹ Đào Tạo Tăng Tài Ngộ Chân Tử

Tin tức liên quan