Tin tức

Quỹ Đào Tạo Tăng Tài Ngộ Chân Tử

Cập nhật: 03/10/2022
Từ nhiều năm nay, quỹ học bổng Tăng tài "Ngộ Chân Tử" được quý Thầy trụ trì các cơ sở trực thuộc tông môn Tổ đình Hoằng Pháp ở miền Bắc và miền Trung đã hỗ trợ đại diện chư Tăng tổ đình đến các trường Phật học tại hai miền để cúng dường tịnh tài và pháp bảo.
 

Quỹ Đào Tạo Tăng Tài Ngộ Chân Tử

 

Thắng duyên hội đủ, ngày 03/10/2022 (nhằm 08/09 Nhâm Dần), ĐĐ. Thích Tâm Hòa - Trụ trì chùa Hòa Phúc (Quốc Oai, Hà Nội) làm trưởng đoàn đại diện chư Tăng Tổ đình Hoằng Pháp đến cúng dường trường Trung cấp Phật học Tp. Hà Nội, quý Thầy đi cùng với Đại đức trưởng đoàn là ĐĐ. Thích Tâm Hưng - Trụ trì chùa Đống Cao (Nga Sơn, Thanh Hóa) và ĐĐ. Thích Tâm Luân - Trụ trì chùa Bảo Quang (Cẩm Mỹ, Đồng Nai). Quý Thầy đã khởi hành từ chùa Hòa Phúc (Quốc Oai, Hà Nội) đến trường Trung cấp Phật học Tp. Hà Nội tại chùa Đại Từ Ân (Đan Phượng, Hà Nội) để cúng dường 50.000.000 (Năm mươi triệu đồng) cùng 220 phần quà sách pháp bảo "Gương sáng đông tây".

Về phía nhà trường, ĐĐ. Thích Thái Minh và ĐĐ. Thích Đạo Tâm thay mặt thường trực Ban Giám hiệu nhà trường đã hoan hỷ nạp thọ phần hỷ cúng từ quỹ Tăng tài "Ngộ Chân Tử". Chư vị Đại đức cũng không quên gửi lời vấn an sức khỏe Hòa thượng Đạo trưởng, Đại đức trụ trì và chư Tăng Tổ đình Hoằng Pháp. Đồng thời, chư vị đã thể hiện niềm tri ân sâu sắc đến quỹ học bổng hằng năm đã chăm lo cho đời sống Tăng Ni sinh của trường, từ đó tạo thuận duyên tu học và là nền tảng cho hành trang hành đạo sau này.

Trong tình Linh Sơn pháp lữ, buổi cúng dường đã thập phần viên mãn.

Hình ảnh ghi nhận:

Quỹ Đào Tạo Tăng Tài Ngộ Chân Tử
Quỹ Đào Tạo Tăng Tài Ngộ Chân Tử
Quỹ Đào Tạo Tăng Tài Ngộ Chân Tử
Quỹ Đào Tạo Tăng Tài Ngộ Chân Tử
Quỹ Đào Tạo Tăng Tài Ngộ Chân Tử
Quỹ Đào Tạo Tăng Tài Ngộ Chân Tử
Quỹ Đào Tạo Tăng Tài Ngộ Chân Tử
Quỹ Đào Tạo Tăng Tài Ngộ Chân Tử
Quỹ Đào Tạo Tăng Tài Ngộ Chân Tử
Quỹ Đào Tạo Tăng Tài Ngộ Chân Tử
Quỹ Đào Tạo Tăng Tài Ngộ Chân Tử
Quỹ Đào Tạo Tăng Tài Ngộ Chân Tử
Quỹ Đào Tạo Tăng Tài Ngộ Chân Tử
Quỹ Đào Tạo Tăng Tài Ngộ Chân Tử
Quỹ Đào Tạo Tăng Tài Ngộ Chân Tử
Quỹ Đào Tạo Tăng Tài Ngộ Chân Tử

Tin tức liên quan