Tin tức

Quỹ Đào Tạo Tăng Tài Ngộ Chân Tử

Cập nhật: 05/10/2022
Ngày 05/10/2022 (nhằm 10/09 Nhâm Dần), được sự chỉ dạy của Hòa thượng Đạo trưởng Tổ đình Hoằng Pháp, ĐĐ. Thích Tâm Trọng - Trụ trì chùa Nhất Pháp (Hưng Lộc, Thống Nhất, Đồng Nai) đã thay mặt chư Tăng Tổ đình Hoằng Pháp cúng dường đến trường Trung cấp Phật học Đồng Nai với số tịnh tài là 50.000.000 (Năm mươi triệu đồng) và kinh sách.
 

Quỹ Đào Tạo Tăng Tài Ngộ Chân Tử

 

Về phía nhà trường, TT. Thích Minh Khai, Quản viện Cơ sở Tăng và ĐĐ. Thích Vạn Bảo, Giám thị thay mặt thường trực Ban Giám hiệu nhà trường đã hoan hỷ nạp thọ phần hỷ cúng từ quỹ Tăng tài "Ngộ Chân Tử", gởi lời vấn an sức khỏe và tri ân đến Hòa thượng Đạo trưởng, Đại đức trụ trì và chư Tăng Tổ đình Hoằng Pháp đã quan tâm đời sống tu học của Tăng Ni sinh nơi đây.

Học bổng được thành lập nhằm mục đích hỗ trợ và khuyến khích Tăng Ni sinh vượt qua khó khăn, đạt kết quả tốt và là tấm gương sáng trong việc học Phật, tu Phật và phục vụ nhân sinh.

Hình ảnh ghi nhận:

Quỹ Đào Tạo Tăng Tài Ngộ Chân Tử
Quỹ Đào Tạo Tăng Tài Ngộ Chân Tử
Quỹ Đào Tạo Tăng Tài Ngộ Chân Tử
Quỹ Đào Tạo Tăng Tài Ngộ Chân Tử
Quỹ Đào Tạo Tăng Tài Ngộ Chân Tử
Quỹ Đào Tạo Tăng Tài Ngộ Chân Tử
Quỹ Đào Tạo Tăng Tài Ngộ Chân Tử
Quỹ Đào Tạo Tăng Tài Ngộ Chân Tử
Quỹ Đào Tạo Tăng Tài Ngộ Chân Tử
Quỹ Đào Tạo Tăng Tài Ngộ Chân Tử
Quỹ Đào Tạo Tăng Tài Ngộ Chân Tử

Tin tức liên quan