Tin tức

Quỹ Đào Tạo Tăng Tài Ngộ Chân Tử

Cập nhật: 08/10/2022
Tiếp tục hành trình của quỹ học bổng đào tạo Tăng tài Ngộ Chân Tử, ngày 07/10/2022 (nhằm 12/09 Nhâm Dần), được sự hoan hỷ hứa khả của Hòa thượng Đạo trưởng Tổ đình Hoằng Pháp, Đại đức trụ trì Tổ đình Hoằng Pháp, ĐĐ. Thích Tâm Tri - Phó Trụ trì Tổ đình Hoằng Pháp cùng quý Thầy bổn tự đã cúng dường 50.000.000 (Năm mươi triệu đồng) đến trường Trung cấp Phật học tỉnh Long An.
 

Quỹ Đào Tạo Tăng Tài Ngộ Chân Tử

 

Đại diện nhà trường, HT. Thích Thiện Huệ - Chứng minh BTS GHPGVN tỉnh Long An đã hoan hỷ tiếp nhận phần tịnh tài. Hòa thượng gửi lời tri ân sâu sắc đến quỹ học bổng hằng năm đã quan tâm đến sự nghiệp giáo dục Phật giáo của nhà trường.

Nhận thức rõ tầm quan trọng việc giáo dục, quỹ đã thành lập nhằm hỗ trợ đời sống tu học Tăng Ni sinh, hướng đến việc hoằng pháp, mang ánh sáng Phật pháp đến với chúng sinh.   

Hình ảnh ghi nhận:

Quỹ Đào Tạo Tăng Tài Ngộ Chân Tử
Quỹ Đào Tạo Tăng Tài Ngộ Chân Tử
Quỹ Đào Tạo Tăng Tài Ngộ Chân Tử
Quỹ Đào Tạo Tăng Tài Ngộ Chân Tử
Quỹ Đào Tạo Tăng Tài Ngộ Chân Tử
Quỹ Đào Tạo Tăng Tài Ngộ Chân Tử
Quỹ Đào Tạo Tăng Tài Ngộ Chân Tử
Quỹ Đào Tạo Tăng Tài Ngộ Chân Tử
Quỹ Đào Tạo Tăng Tài Ngộ Chân Tử
Quỹ Đào Tạo Tăng Tài Ngộ Chân Tử
Quỹ Đào Tạo Tăng Tài Ngộ Chân Tử
Quỹ Đào Tạo Tăng Tài Ngộ Chân Tử
Quỹ Đào Tạo Tăng Tài Ngộ Chân Tử
Quỹ Đào Tạo Tăng Tài Ngộ Chân Tử
Quỹ Đào Tạo Tăng Tài Ngộ Chân Tử

Tin tức liên quan