Tin tức

Quỹ Đào Tạo Tăng Tài Ngộ Chân Tử

Cập nhật: 05/10/2022
Sáng ngày 05/10/2022 (nhằm 10/09 Nhâm Dần), được sự chỉ dạy của Hòa thượng Đạo trưởng Tổ đình Hoằng Pháp, ĐĐ. Thích Tâm Tri - Phó Trụ trì Tổ đình đã cùng quý Thầy bổn tự đến trường Trung cấp Phật học tỉnh Bình Dương tại Tổ đình Hội Khánh (Tp. Thủ Dầu Một, Bình Dương) để cúng dường phần tịnh tài 50.000.000 đồng (Năm mươi triệu đồng) được trích từ quỹ học bổng đào tạo Tăng tài "Ngộ Chân Tử" cùng với hơn 150 phần quà sách pháp bảo "Gương sáng đông tây".
 

Quỹ Đào Tạo Tăng Tài Ngộ Chân Tử

 

TT. Thích Chơn Phát - Ủy viên HĐTS TƯ GHPGVN, Phó Trưởng BTS kiêm Trưởng Ban Giáo dục Tăng Ni GHPGVN tỉnh Bình Dương, Hiệu trưởng trường Trung cấp Phật học tỉnh Bình Dương cùng chư Tôn đức trong Ban Điều hành nhà trường đã đón tiếp quý Thầy Tổ đình Hoằng Pháp và hoan hỷ nạp thọ phần tịnh tài và pháp bảo.

Nhân buổi gặp gỡ này, Thượng tọa Hiệu trưởng đã có đôi lời chia sẻ Phật pháp, động viên cũng như sách tấn sự tu học và trách nhiệm hoằng pháp lợi sinh.

Hình ảnh ghi nhận:

Quỹ Đào Tạo Tăng Tài Ngộ Chân Tử
Quỹ Đào Tạo Tăng Tài Ngộ Chân Tử
Quỹ Đào Tạo Tăng Tài Ngộ Chân Tử
Quỹ Đào Tạo Tăng Tài Ngộ Chân Tử
Quỹ Đào Tạo Tăng Tài Ngộ Chân Tử
Quỹ Đào Tạo Tăng Tài Ngộ Chân Tử
Quỹ Đào Tạo Tăng Tài Ngộ Chân Tử
Quỹ Đào Tạo Tăng Tài Ngộ Chân Tử
Quỹ Đào Tạo Tăng Tài Ngộ Chân Tử
Quỹ Đào Tạo Tăng Tài Ngộ Chân Tử
Quỹ Đào Tạo Tăng Tài Ngộ Chân Tử
Quỹ Đào Tạo Tăng Tài Ngộ Chân Tử
Quỹ Đào Tạo Tăng Tài Ngộ Chân Tử
Quỹ Đào Tạo Tăng Tài Ngộ Chân Tử
Quỹ Đào Tạo Tăng Tài Ngộ Chân Tử
Quỹ Đào Tạo Tăng Tài Ngộ Chân Tử
Quỹ Đào Tạo Tăng Tài Ngộ Chân Tử
Quỹ Đào Tạo Tăng Tài Ngộ Chân Tử
Quỹ Đào Tạo Tăng Tài Ngộ Chân Tử
Quỹ Đào Tạo Tăng Tài Ngộ Chân Tử
Quỹ Đào Tạo Tăng Tài Ngộ Chân Tử
Quỹ Đào Tạo Tăng Tài Ngộ Chân Tử
Quỹ Đào Tạo Tăng Tài Ngộ Chân Tử
Quỹ Đào Tạo Tăng Tài Ngộ Chân Tử
Quỹ Đào Tạo Tăng Tài Ngộ Chân Tử
Quỹ Đào Tạo Tăng Tài Ngộ Chân Tử
Quỹ Đào Tạo Tăng Tài Ngộ Chân Tử
Quỹ Đào Tạo Tăng Tài Ngộ Chân Tử
Quỹ Đào Tạo Tăng Tài Ngộ Chân Tử
Quỹ Đào Tạo Tăng Tài Ngộ Chân Tử
Quỹ Đào Tạo Tăng Tài Ngộ Chân Tử
Quỹ Đào Tạo Tăng Tài Ngộ Chân Tử
Quỹ Đào Tạo Tăng Tài Ngộ Chân Tử
Quỹ Đào Tạo Tăng Tài Ngộ Chân Tử
Quỹ Đào Tạo Tăng Tài Ngộ Chân Tử
Quỹ Đào Tạo Tăng Tài Ngộ Chân Tử
Quỹ Đào Tạo Tăng Tài Ngộ Chân Tử
Quỹ Đào Tạo Tăng Tài Ngộ Chân Tử
Quỹ Đào Tạo Tăng Tài Ngộ Chân Tử

Tin tức liên quan