Mp3 Dharma Lectures

Tiêm Vaccine Covid-19, Lợi Hay Hại? - TT. Thích Chân Tính
Lecturer Thượng tọa Thích Chân Tính
Bài 29: Phong Tỏa Khu Vực Chùa Hoằng Pháp
Lecturer Thượng tọa Thích Chân Tính
Bài 28: Lựa Lời Mà Nói Cho Vừa.
Lecturer Thượng tọa Thích Chân Tính
Bài 27: Ma Quỷ Là Ai?
Lecturer Thượng tọa Thích Chân Tính
Bài 26: Lòng Khoan Dung
Lecturer Thượng tọa Thích Chân Tính
Bài 25: Virus Corona xuất hiện là điềm báo tận thế?
Lecturer Thượng tọa Thích Chân Tính
Bài 24: Khai Tôn Giáo Trong Căn Cước Công Dân
Lecturer Thượng tọa Thích Chân Tính
Bài 23: Đại Đăng Vắng Bóng Thầy
Lecturer Thượng tọa Thích Chân Tính
Kinh Nghiệm Hoằng Pháp
Lecturer Thượng tọa Thích Chân Tính
Bài 22: Truyền Thông "Bẩn"
Lecturer Thượng tọa Thích Chân Tính
Bài 21: Thương Cho Chú Minh Phúc
Lecturer Thượng tọa Thích Chân Tính
Bài 20: Sữa Pháp Ban Mai
Lecturer Thượng tọa Thích Chân Tính