Mp3 Dharma Lectures

Bài 41: Bốn điều kì diệu thay đổi cuộc đời CS Phi Nhung
Lecturer Thượng tọa Thích Chân Tính
Bài 40: Ca Sĩ Phi Nhung - Ước mơ làm ni cô chưa thành
Lecturer Thượng tọa Thích Chân Tính
Bài 39: Thở bụng - Ngừa bệnh, tăng tuổi thọ
Thích Chân Tính
Bài 38: Cậu bé Ấn Độ tiên tri gì về thế giới?
Thích Chân Tính
Bài 37: Mồ Côi Tội Lắm Ai Ơi
Lecturer Thượng tọa Thích Chân Tính
Bài 36: Thương Em Phải Đi Cách Ly
Lecturer Thượng tọa Thích Chân Tính
Bài 33: Gian Nan Đường Về Tránh Dịch
Lecturer Thượng tọa Thích Chân Tính
Bài 32: Tình Người Trong Đại Dịch
Lecturer Thượng tọa Thích Chân Tính
Bài 31: Tiền Mất, Mạng Tiêu Vì Sắc Đẹp
Lecturer Thượng tọa Thích Chân Tính
Tiêm Vaccine Covid-19, Lợi Hay Hại? - TT. Thích Chân Tính
Lecturer Thượng tọa Thích Chân Tính
Bài 29: Phong Tỏa Khu Vực Chùa Hoằng Pháp
Lecturer Thượng tọa Thích Chân Tính
Bài 28: Lựa Lời Mà Nói Cho Vừa.
Lecturer Thượng tọa Thích Chân Tính