Mp3 Dharma Lectures

Truyện tranh: TÌNH THƯƠNG CHIẾN THẮNG - Chân Tính
HT. Thích Chân Tính
Listen: 476
Download: 0

Other Media

Bài học nhớ ơn | Tác giả: HT. Thích Chân Tính
HT. Thích Chân Tính
650
0
Bài 65: Tình yêu phát xuất từ thế giới bên kia | HT. Thích Chân Tính
HT. Thích Chân Tính
536
3
Bài 66: Cuối đời đức Phật để tóc lại có đúng không? | HT. Thích Chân Tính
HT. Thích Chân Tính
498
1
Bài 63: Nam tông - Bắc tông | HT. Thích Chân Tính
HT. Thích Chân Tính
520
2
Sữa pháp ban mai | HT. Thích Chân Tính
HT. Thích Chân Tính
428
6
Bài 59: Yêu thì tốt, ghét thì xấu | HT. Thích Chân Tính
HT. Thích Chân Tính
494
3
Nỗi Đau Và Nước Mắt - ĐĐ. Thích Tâm Trịnh
HT. Thích Chân Tính
584
3
Bài 58: Lá Thư Từ Làng Mai - HT. Thích Chân Tính
HT. Thích Chân Tính
501
3
Bài 57: Nói Về Tịnh Thất Bồng Lai - HT. Thích Chân Tính
HT. Thích Chân Tính
533
4
Bài 55: Nhân Quả Nghiệp Báo - HT. Thích Chân Tính
HT. Thích Chân Tính
573
5
Thanh Kim Huệ có duyên với "Cô Ba cháo gà" - HT. Thích Chân Tính
HT. Thích Chân Tính
600
0
Bài 53: Hòa Thượng Diệu Trí viên tịch 3 năm, nhục thân vẫn còn | TT. Thích Chân Tính
Thích Chân Tính
580
0