Ánh Sáng Phật Pháp

Chương trình Ánh Sáng Phật Pháp kỳ 68

Cập nhật: 02/12/2019
Ngày 01/12/2019 (nhằm 06/11 Kỷ Hợi), quý Phật tử trong và ngoài Tp. HCM đã về chùa Hoằng Pháp tham dự tu niệm Phật một ngày. Trong kỳ tu lần này, Ban Tổ chức (BTC) tiếp tục thực hiện chương trình “Ánh Sáng Phật Pháp” kỳ 68.
 

Chương trình Ánh Sáng Phật Pháp kỳ 68

 

Nhận lời mời của BTC, ĐĐ. Thích Tâm Sỹ, chư Tăng chùa Hoằng Pháp đã giải đáp những câu hỏi trong chương trình.

Câu 1. Kính bạch quý Thầy! Con là một người cư sĩ tại gia. Có lần, con đi chơi với những người bạn cùng học thời đại học. Trong số những người bạn đó, có người hỏi con rằng: “Có phải mấy ông thầy tu của mày chỉ biết đi xin ăn, rồi về tụng kinh gõ mõ thôi không? Sao tao thấy chẳng có làm gì hết vậy! Giống như là ăn bám xã hội. Lại có khi thấy mấy ổng đi đám tang tụng kinh còn ra giá nữa, y như là trao đổi hàng hóa, không biết mày nghĩ sao?". Con nghe xong thấy khó chịu. Nhưng vì con là người mới quy y Tam Bảo, nên không biết phải trả lời thế nào cho người bạn đó hiểu về đạo Phật. Nhân đây, con xin quý Thầy giảng giải về việc tu học và những việc làm của quý Thầy, không những để cho người bạn đó hiểu mà còn giúp những người chưa biết về Phật pháp cũng được hiểu rõ hơn? Con xin tri ân quý Thầy! Nam Mô A Di Đà Phật!

Câu 2. Kính bạch quý Thầy! Con và một số Phật tử thường hay đi chùa cùng nhau, có thể nói là bạn đạo, cùng nhau đọc kinh, nghe pháp tại chùa Hoằng Pháp và một số chùa khác. Chúng con có thảo luận với nhau về việc hồi hướng công đức, phước báo. Người thì nói khi mình hồi hướng cho tất cả chúng sanh thì tất cả chúng sanh đều nhận được phước hồi hướng đó. Có người nói chỉ có loài ngạ quỷ nhận được; còn có người nói chỉ có tổ tiên, ông bà quá cố của mình mới nhận được. Con rối quá, không biết ai đúng, ai chưa đúng! Nhân đây, con xin được quý Thầy giảng giải cho chúng con được rõ hơn về việc hồi hướng công đức, phước báu này ạ. Khi người tu hành hồi hướng như vậy thì đối tượng nào mới có thể thọ lãnh được phước báu ấy? Con thành kính tri ân quý Thầy! Nam Mô A Di Đà Phật!

Hình ảnh ghi nhận:

Chương trình Ánh Sáng Phật Pháp kỳ 68
Chương trình Ánh Sáng Phật Pháp kỳ 68
Chương trình Ánh Sáng Phật Pháp kỳ 68
Chương trình Ánh Sáng Phật Pháp kỳ 68
Chương trình Ánh Sáng Phật Pháp kỳ 68
Chương trình Ánh Sáng Phật Pháp kỳ 68
Chương trình Ánh Sáng Phật Pháp kỳ 68
Chương trình Ánh Sáng Phật Pháp kỳ 68
Chương trình Ánh Sáng Phật Pháp kỳ 68
Chương trình Ánh Sáng Phật Pháp kỳ 68
Chương trình Ánh Sáng Phật Pháp kỳ 68
Chương trình Ánh Sáng Phật Pháp kỳ 68
Chương trình Ánh Sáng Phật Pháp kỳ 68
Chương trình Ánh Sáng Phật Pháp kỳ 68
Chương trình Ánh Sáng Phật Pháp kỳ 68
Chương trình Ánh Sáng Phật Pháp kỳ 68
Chương trình Ánh Sáng Phật Pháp kỳ 68
Chương trình Ánh Sáng Phật Pháp kỳ 68
Chương trình Ánh Sáng Phật Pháp kỳ 68
Chương trình Ánh Sáng Phật Pháp kỳ 68
Chương trình Ánh Sáng Phật Pháp kỳ 68
Chương trình Ánh Sáng Phật Pháp kỳ 68
Chương trình Ánh Sáng Phật Pháp kỳ 68
Chương trình Ánh Sáng Phật Pháp kỳ 68
Chương trình Ánh Sáng Phật Pháp kỳ 68
Chương trình Ánh Sáng Phật Pháp kỳ 68
Chương trình Ánh Sáng Phật Pháp kỳ 68
Chương trình Ánh Sáng Phật Pháp kỳ 68
Chương trình Ánh Sáng Phật Pháp kỳ 68
Chương trình Ánh Sáng Phật Pháp kỳ 68
Chương trình Ánh Sáng Phật Pháp kỳ 68
Chương trình Ánh Sáng Phật Pháp kỳ 68
Chương trình Ánh Sáng Phật Pháp kỳ 68
Chương trình Ánh Sáng Phật Pháp kỳ 68
Chương trình Ánh Sáng Phật Pháp kỳ 68
Chương trình Ánh Sáng Phật Pháp kỳ 68
Chương trình Ánh Sáng Phật Pháp kỳ 68

Tin tức liên quan

Chương trình Ánh Sáng Phật Pháp kỳ 70
18/04/2021
Chương trình Ánh Sáng Phật Pháp kỳ 69
27/07/2020
Chương trình Ánh Sáng Phật Pháp kỳ 67
30/09/2019
Chương trình "Ánh Sáng Phật Pháp" – kỳ 66
10/06/2019
Chương trình "Ánh Sáng Phật Pháp" – kỳ 65
06/01/2019