Ánh Sáng Phật Pháp

Chương trình "Ánh Sáng Phật Pháp" – kỳ 65

Cập nhật: 06/01/2019
Ngày 06/01/2019 (nhằm 01/12 Mậu Tuất) quý Phật tử trong và ngoài TP.HCM đã về chùa Hoằng Pháp tham dự khóa tu niệm Phật một ngày. Trong kỳ tu lần này, BTC tiếp tục thực hiện chương trình Ánh Sáng Phật Pháp kỳ 65.
 

Chương trình

 

Nhận lời mời của BTC, Đại đức Thích Pháp Đăng – Trụ trì chùa Huệ Viễn (huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai) đã quang lâm đạo tràng giải đáp những câu hỏi trong chương trình.

Câu 1: Kính bạch quý Thầy!

Nơi vùng quê con ở (con xin phép không nêu địa danh ạ), cũng có chùa và hằng ngày có Phật tử đến chùa tụng kinh (các bác đã lớn tuổi). Tuy nhiên, Phật pháp nơi đây vẫn chưa được thịnh hành như ở Thành Phố Hồ Chí Minh và các Thành phố khác. Phật tử đến chùa tụng kinh lâu năm mà vào chùa còn giành nhau chỗ ngồi, lớn tiếng sân si với nhau, phân biệt thầy này tụng hay, thầy kia tụng dở; nên cúng dường cho chùa này, không nên cúng dường cho chùa kia v.v …

Thấy như vậy mà con không biết phải làm thế nào, nên con kính nhờ quý thầy chỉ dạy cho những Phật tử như thế biết được sự tu hành của họ là đúng hay chưa? Người Phật tử đến chùa cần phải như thế nào để tránh tình trạng như vậy? Và làm thế nào để những vùng quê, biên địa Phật pháp được thịnh hành giúp cho Phật tử chúng con tu tập đúng chánh Pháp.

Con xin tri ân quý Thầy! 

Câu 2: Con kính chào quý Thầy

Hằng năm, cứ mỗi dịp tết đến, con thấy là Phật tử, ai cũng đến chùa lễ Phật, cúng dường Tam Bảo và đặc biệt là ai nấy cũng cầu cho họ và gia đình được bình an, hạnh phúc, tai qua nạn khỏi, làm ăn phát đạt, con cháu ngoan hiền học giỏi v.v …. Việc cầu nguyện như vậy gọi là mê tín hay là chánh tín? Mong quý Thầy giảng giải cho chúng con được rõ?  Nếu là mê tín thì xin chỉ cho chúng con cách cầu nguyện đúng, phù hợp với lời Đức Phật dạy?

Con xin tri ân quý Thầy!

Kết thúc chương trình, Thượng tọa Thích Chân Tính - trụ trì chùa Hoằng Pháp, chủ nhiệm chương trình đã đưa ra những nhận định chung, đúc kết lại các vấn đề cho chương trình cũng như giới thiệu về Tặng Phẩm Xuân 2019 và sách Bài Học Thiếu Nhi do Thượng tọa biên soạn. 

Hình ảnh ghi nhận:

Chương trình Ánh Sáng Phật Pháp – kỳ 65
Chương trình Ánh Sáng Phật Pháp – kỳ 65
Chương trình Ánh Sáng Phật Pháp – kỳ 65
Chương trình Ánh Sáng Phật Pháp – kỳ 65
Chương trình Ánh Sáng Phật Pháp – kỳ 65
Chương trình Ánh Sáng Phật Pháp – kỳ 65
Chương trình Ánh Sáng Phật Pháp – kỳ 65
Chương trình Ánh Sáng Phật Pháp – kỳ 65
Chương trình Ánh Sáng Phật Pháp – kỳ 65
Chương trình Ánh Sáng Phật Pháp – kỳ 65
Chương trình Ánh Sáng Phật Pháp – kỳ 65
Chương trình Ánh Sáng Phật Pháp – kỳ 65
Chương trình Ánh Sáng Phật Pháp – kỳ 65
Chương trình Ánh Sáng Phật Pháp – kỳ 65
Chương trình Ánh Sáng Phật Pháp – kỳ 65
Chương trình Ánh Sáng Phật Pháp – kỳ 65
Chương trình Ánh Sáng Phật Pháp – kỳ 65
Chương trình Ánh Sáng Phật Pháp – kỳ 65
Chương trình Ánh Sáng Phật Pháp – kỳ 65
Chương trình Ánh Sáng Phật Pháp – kỳ 65
Chương trình Ánh Sáng Phật Pháp – kỳ 65
Chương trình Ánh Sáng Phật Pháp – kỳ 65
Chương trình Ánh Sáng Phật Pháp – kỳ 65
Chương trình Ánh Sáng Phật Pháp – kỳ 65
Chương trình Ánh Sáng Phật Pháp – kỳ 65
Chương trình Ánh Sáng Phật Pháp – kỳ 65
Chương trình Ánh Sáng Phật Pháp – kỳ 65
Chương trình Ánh Sáng Phật Pháp – kỳ 65
Chương trình Ánh Sáng Phật Pháp – kỳ 65
Chương trình Ánh Sáng Phật Pháp – kỳ 65
Chương trình Ánh Sáng Phật Pháp – kỳ 65
Chương trình Ánh Sáng Phật Pháp – kỳ 65
Chương trình Ánh Sáng Phật Pháp – kỳ 65
Chương trình Ánh Sáng Phật Pháp – kỳ 65
Chương trình Ánh Sáng Phật Pháp – kỳ 65
Chương trình Ánh Sáng Phật Pháp – kỳ 65
Chương trình Ánh Sáng Phật Pháp – kỳ 65
Chương trình Ánh Sáng Phật Pháp – kỳ 65
Chương trình Ánh Sáng Phật Pháp – kỳ 65
Chương trình Ánh Sáng Phật Pháp – kỳ 65
Chương trình Ánh Sáng Phật Pháp – kỳ 65
Chương trình Ánh Sáng Phật Pháp – kỳ 65
Chương trình Ánh Sáng Phật Pháp – kỳ 65
Chương trình Ánh Sáng Phật Pháp – kỳ 65
Chương trình Ánh Sáng Phật Pháp – kỳ 65
Chương trình Ánh Sáng Phật Pháp – kỳ 65
Chương trình Ánh Sáng Phật Pháp – kỳ 65
Chương trình Ánh Sáng Phật Pháp – kỳ 65
Chương trình Ánh Sáng Phật Pháp – kỳ 65
Chương trình Ánh Sáng Phật Pháp – kỳ 65
Chương trình Ánh Sáng Phật Pháp – kỳ 65
Chương trình Ánh Sáng Phật Pháp – kỳ 65
Chương trình Ánh Sáng Phật Pháp – kỳ 65
Chương trình Ánh Sáng Phật Pháp – kỳ 65
Chương trình Ánh Sáng Phật Pháp – kỳ 65
Chương trình Ánh Sáng Phật Pháp – kỳ 65
Chương trình Ánh Sáng Phật Pháp – kỳ 65
Chương trình Ánh Sáng Phật Pháp – kỳ 65
Chương trình Ánh Sáng Phật Pháp – kỳ 65
Chương trình Ánh Sáng Phật Pháp – kỳ 65
Chương trình Ánh Sáng Phật Pháp – kỳ 65
Chương trình Ánh Sáng Phật Pháp – kỳ 65
Chương trình Ánh Sáng Phật Pháp – kỳ 65
Chương trình Ánh Sáng Phật Pháp – kỳ 65
Chương trình Ánh Sáng Phật Pháp – kỳ 65
Chương trình Ánh Sáng Phật Pháp – kỳ 65
Chương trình Ánh Sáng Phật Pháp – kỳ 65
Chương trình Ánh Sáng Phật Pháp – kỳ 65
Chương trình Ánh Sáng Phật Pháp – kỳ 65
Chương trình Ánh Sáng Phật Pháp – kỳ 65
Chương trình Ánh Sáng Phật Pháp – kỳ 65
Chương trình Ánh Sáng Phật Pháp – kỳ 65
Chương trình Ánh Sáng Phật Pháp – kỳ 65
Chương trình Ánh Sáng Phật Pháp – kỳ 65
Chương trình Ánh Sáng Phật Pháp – kỳ 65
Chương trình Ánh Sáng Phật Pháp – kỳ 65
Chương trình Ánh Sáng Phật Pháp – kỳ 65
Chương trình Ánh Sáng Phật Pháp – kỳ 65
Chương trình Ánh Sáng Phật Pháp – kỳ 65
Chương trình Ánh Sáng Phật Pháp – kỳ 65
Chương trình Ánh Sáng Phật Pháp – kỳ 65
Chương trình Ánh Sáng Phật Pháp – kỳ 65
Chương trình Ánh Sáng Phật Pháp – kỳ 65
Chương trình Ánh Sáng Phật Pháp – kỳ 65
Chương trình Ánh Sáng Phật Pháp – kỳ 65

Tin tức liên quan

Chương trình Ánh Sáng Phật Pháp kỳ 70
18/04/2021
Chương trình Ánh Sáng Phật Pháp kỳ 69
27/07/2020
Chương trình Ánh Sáng Phật Pháp kỳ 68
02/12/2019
Chương trình Ánh Sáng Phật Pháp kỳ 67
30/09/2019
Chương trình "Ánh Sáng Phật Pháp" – kỳ 66
10/06/2019