Ánh Sáng Phật Pháp

Chương trình Ánh Sáng Phật Pháp kỳ 69

Cập nhật: 27/07/2020
Ngày 26/07/2020 (nhằm 06/06 Canh Tý), quý Phật tử trong và ngoài Tp. HCM đã về chùa Hoằng Pháp tham dự tu niệm Phật một ngày. Trong kỳ tu lần này, Ban Tổ chức (BTC) tiếp tục thực hiện chương trình “Ánh Sáng Phật Pháp” kỳ 69.
 

Chương trình Ánh Sáng Phật Pháp kỳ 69

 

Nhận lời mời của BTC, ĐĐ. Thích Đạo Quang, Giáo thọ sư các trường Sơ Cấp Phật học trong và ngoài thành phố đã giải đáp những câu hỏi trong chương trình.

Câu 1: Kính bạch quý thầy!

Chúng con là hàng tại gia cư sĩ, việc học và hành theo giáo pháp của đức Phật cũng chưa đến đâu. Chính vì vậy, khi tiếp xúc với những nghịch cảnh chúng con vẫn còn lo lắng, bất an và thiếu niềm tin trong cuộc sống, đặc biệt là trong giai đoạn hiện nay, dịch bệnh covid-19 (Do chủng Virus Corona mới lây nhiễm), vẫn chưa được kiểm soát trên thế giới, cũng như là chưa có thuốc hay vaccine đặc trị loại dịch lây lan này. Chúng con không biết khi đối diện với nghịch cảnh như vậy, đức Phật đã chỉ dạy điều gì? Để chúng con có thể nương theo hành trì và được an vui hạnh phúc. Mong được sự chỉ dạy của quý Thầy!

Chúng con xin tri ân quý thầy! Nam Mô A Di Đà Phật!

Câu 2: Kính bạch quý thầy!

Chúng con là hàng Phật tử tại gia, thường đến chùa tụng kinh niệm Phật đã lâu. Có thể nói các thời khóa của chùa vào buổi chiều chúng con đều có thể đọc thuộc lòng. Có người bảo đó là công phu tu tập, dù vậy chúng con cảm nhận được đó chưa phải là sự tu tập thật sự. Bởi vì đọc kinh thì thuộc nhưng tham sân si vẫn còn y nguyên như cũ. Vậy chúng con phải tu tập như thế nào trong khi đọc tụng và trì niệm là đúng với lời Phật dạy? Mong quý  thầy hoan hỷ giải đáp cho chúng con được rõ để chúng con hành trì cho đúng.

Chúng con thành kính tri ân quý thầy! Nam Mô A Di Đà Phật!

Hình ảnh ghi nhận:

Chương trình Ánh Sáng Phật Pháp kỳ 69
Chương trình Ánh Sáng Phật Pháp kỳ 69
Chương trình Ánh Sáng Phật Pháp kỳ 69
Chương trình Ánh Sáng Phật Pháp kỳ 69
Chương trình Ánh Sáng Phật Pháp kỳ 69
Chương trình Ánh Sáng Phật Pháp kỳ 69
Chương trình Ánh Sáng Phật Pháp kỳ 69
Chương trình Ánh Sáng Phật Pháp kỳ 69
Chương trình Ánh Sáng Phật Pháp kỳ 69
Chương trình Ánh Sáng Phật Pháp kỳ 69
Chương trình Ánh Sáng Phật Pháp kỳ 69
Chương trình Ánh Sáng Phật Pháp kỳ 69
Chương trình Ánh Sáng Phật Pháp kỳ 69
Chương trình Ánh Sáng Phật Pháp kỳ 69
Chương trình Ánh Sáng Phật Pháp kỳ 69
Chương trình Ánh Sáng Phật Pháp kỳ 69
Chương trình Ánh Sáng Phật Pháp kỳ 69
Chương trình Ánh Sáng Phật Pháp kỳ 69
Chương trình Ánh Sáng Phật Pháp kỳ 69
Chương trình Ánh Sáng Phật Pháp kỳ 69
Chương trình Ánh Sáng Phật Pháp kỳ 69
Chương trình Ánh Sáng Phật Pháp kỳ 69
Chương trình Ánh Sáng Phật Pháp kỳ 69
Chương trình Ánh Sáng Phật Pháp kỳ 69
Chương trình Ánh Sáng Phật Pháp kỳ 69
Chương trình Ánh Sáng Phật Pháp kỳ 69
Chương trình Ánh Sáng Phật Pháp kỳ 69
Chương trình Ánh Sáng Phật Pháp kỳ 69
Chương trình Ánh Sáng Phật Pháp kỳ 69
Chương trình Ánh Sáng Phật Pháp kỳ 69
Chương trình Ánh Sáng Phật Pháp kỳ 69
Chương trình Ánh Sáng Phật Pháp kỳ 69
Chương trình Ánh Sáng Phật Pháp kỳ 69
Chương trình Ánh Sáng Phật Pháp kỳ 69
Chương trình Ánh Sáng Phật Pháp kỳ 69
Chương trình Ánh Sáng Phật Pháp kỳ 69
Chương trình Ánh Sáng Phật Pháp kỳ 69
Chương trình Ánh Sáng Phật Pháp kỳ 69
Chương trình Ánh Sáng Phật Pháp kỳ 69
Chương trình Ánh Sáng Phật Pháp kỳ 69
Chương trình Ánh Sáng Phật Pháp kỳ 69
Chương trình Ánh Sáng Phật Pháp kỳ 69
Chương trình Ánh Sáng Phật Pháp kỳ 69
Chương trình Ánh Sáng Phật Pháp kỳ 69
Chương trình Ánh Sáng Phật Pháp kỳ 69
Chương trình Ánh Sáng Phật Pháp kỳ 69
Chương trình Ánh Sáng Phật Pháp kỳ 69
Chương trình Ánh Sáng Phật Pháp kỳ 69
Chương trình Ánh Sáng Phật Pháp kỳ 69
Chương trình Ánh Sáng Phật Pháp kỳ 69
Chương trình Ánh Sáng Phật Pháp kỳ 69
Chương trình Ánh Sáng Phật Pháp kỳ 69
Chương trình Ánh Sáng Phật Pháp kỳ 69
Chương trình Ánh Sáng Phật Pháp kỳ 69
Chương trình Ánh Sáng Phật Pháp kỳ 69
Chương trình Ánh Sáng Phật Pháp kỳ 69
Chương trình Ánh Sáng Phật Pháp kỳ 69
Chương trình Ánh Sáng Phật Pháp kỳ 69
Chương trình Ánh Sáng Phật Pháp kỳ 69
Chương trình Ánh Sáng Phật Pháp kỳ 69
Chương trình Ánh Sáng Phật Pháp kỳ 69
Chương trình Ánh Sáng Phật Pháp kỳ 69
Chương trình Ánh Sáng Phật Pháp kỳ 69
Chương trình Ánh Sáng Phật Pháp kỳ 69
Chương trình Ánh Sáng Phật Pháp kỳ 69
Chương trình Ánh Sáng Phật Pháp kỳ 69
Chương trình Ánh Sáng Phật Pháp kỳ 69
Chương trình Ánh Sáng Phật Pháp kỳ 69

Tin tức liên quan

Chương trình Ánh Sáng Phật Pháp kỳ 70
18/04/2021
Chương trình Ánh Sáng Phật Pháp kỳ 68
02/12/2019
Chương trình Ánh Sáng Phật Pháp kỳ 67
30/09/2019
Chương trình "Ánh Sáng Phật Pháp" – kỳ 66
10/06/2019
Chương trình "Ánh Sáng Phật Pháp" – kỳ 65
06/01/2019