Ánh Sáng Phật Pháp

Chương trình Ánh Sáng Phật Pháp kỳ 67

Cập nhật: 30/09/2019
Ngày 29/09/2019 (nhằm 01/09 Kỷ Hợi), quý Phật tử trong và ngoài Tp. HCM đã về chùa Hoằng Pháp tham dự khóa tu niệm Phật một ngày. Trong kỳ tu lần này, Ban Tổ chức (BTC) tiếp tục thực hiện chương trình “Ánh Sáng Phật Pháp” kỳ 67.
 

Chương trình Ánh Sáng Phật Pháp kỳ 67

 

Nhận lời mời của BTC, ĐĐ. Thích Đạo Quang, giảng viên trường Sơ cấp Phật học tại Tp. HCM đã quang lâm đạo tràng giải đáp những câu hỏi trong chương trình.

Câu 1. Kính bạch quý Thầy! Con là người Phật tử, mặc dù đã được thọ Tam quy, ngũ giới và đã được nghe quý Thầy giảng giải về năm giới. Nhưng có điều giới là con chưa được rõ để hành trì cho đúng nhằm đem lại lợi lạc cho mình và cho mọi người, đó là một phần trong điều giới thứ tư là không nên nói lời thêu dệt. Vậy không thêu dệt có phải là không nói lời phù phiếm, nói phi thời, nói những lời phi chơn, nói những lời không lợi ích, nói những lời phi pháp, phi luật, nói những lời không đáng gìn giữ? Vậy con phải hiểu những lời nói đó như thế nào? Tác hại của nó như thế nào và quả báo ra sao? Kính bạch quý Thầy hoan hỷ giải đáp cho chúng con được rõ. Con xin tri ân quý Thầy! 

Câu 2. Kính bạch quý Thầy! Như con biết, bố thí là một pháp hành cao thượng mà bất kỳ một người nào muốn hạnh phúc, an lạc và giải thoát cũng đều thực hành. Tam Bảo là ruộng phước lớn nhất để chúng sanh gieo trồng thiện căn, phước đức, nhân duyên. Con cũng thường cúng dường chư Tăng. Nhưng con muốn cúng dường Phật bảo và Pháp bảo thì phải làm thế nào theo đúng tinh thần lời Phật dạy? Và con cũng muốn biết thiện báo của việc cúng dường này? Kính mong quý Thầy hoan hỷ giải đáp. Chúng con thành kính tri ân quý Thầy!

Hình ảnh ghi nhận:

Chương trình Ánh Sáng Phật Pháp kỳ 67
Chương trình Ánh Sáng Phật Pháp kỳ 67
Chương trình Ánh Sáng Phật Pháp kỳ 67
Chương trình Ánh Sáng Phật Pháp kỳ 67
Chương trình Ánh Sáng Phật Pháp kỳ 67
Chương trình Ánh Sáng Phật Pháp kỳ 67
Chương trình Ánh Sáng Phật Pháp kỳ 67
Chương trình Ánh Sáng Phật Pháp kỳ 67
Chương trình Ánh Sáng Phật Pháp kỳ 67
Chương trình Ánh Sáng Phật Pháp kỳ 67
Chương trình Ánh Sáng Phật Pháp kỳ 67
Chương trình Ánh Sáng Phật Pháp kỳ 67
Chương trình Ánh Sáng Phật Pháp kỳ 67
Chương trình Ánh Sáng Phật Pháp kỳ 67
Chương trình Ánh Sáng Phật Pháp kỳ 67
Chương trình Ánh Sáng Phật Pháp kỳ 67
Chương trình Ánh Sáng Phật Pháp kỳ 67
Chương trình Ánh Sáng Phật Pháp kỳ 67
Chương trình Ánh Sáng Phật Pháp kỳ 67
Chương trình Ánh Sáng Phật Pháp kỳ 67
Chương trình Ánh Sáng Phật Pháp kỳ 67
Chương trình Ánh Sáng Phật Pháp kỳ 67
Chương trình Ánh Sáng Phật Pháp kỳ 67
Chương trình Ánh Sáng Phật Pháp kỳ 67
Chương trình Ánh Sáng Phật Pháp kỳ 67
Chương trình Ánh Sáng Phật Pháp kỳ 67
Chương trình Ánh Sáng Phật Pháp kỳ 67
Chương trình Ánh Sáng Phật Pháp kỳ 67
Chương trình Ánh Sáng Phật Pháp kỳ 67
Chương trình Ánh Sáng Phật Pháp kỳ 67
Chương trình Ánh Sáng Phật Pháp kỳ 67
Chương trình Ánh Sáng Phật Pháp kỳ 67
Chương trình Ánh Sáng Phật Pháp kỳ 67
Chương trình Ánh Sáng Phật Pháp kỳ 67
Chương trình Ánh Sáng Phật Pháp kỳ 67
Chương trình Ánh Sáng Phật Pháp kỳ 67
Chương trình Ánh Sáng Phật Pháp kỳ 67
Chương trình Ánh Sáng Phật Pháp kỳ 67
Chương trình Ánh Sáng Phật Pháp kỳ 67
Chương trình Ánh Sáng Phật Pháp kỳ 67
Chương trình Ánh Sáng Phật Pháp kỳ 67
Chương trình Ánh Sáng Phật Pháp kỳ 67
Chương trình Ánh Sáng Phật Pháp kỳ 67
Chương trình Ánh Sáng Phật Pháp kỳ 67
Chương trình Ánh Sáng Phật Pháp kỳ 67
Chương trình Ánh Sáng Phật Pháp kỳ 67
Chương trình Ánh Sáng Phật Pháp kỳ 67
Chương trình Ánh Sáng Phật Pháp kỳ 67
Chương trình Ánh Sáng Phật Pháp kỳ 67
Chương trình Ánh Sáng Phật Pháp kỳ 67

Tin tức liên quan

Chương trình Ánh Sáng Phật Pháp kỳ 70
18/04/2021
Chương trình Ánh Sáng Phật Pháp kỳ 69
27/07/2020
Chương trình Ánh Sáng Phật Pháp kỳ 68
02/12/2019
Chương trình "Ánh Sáng Phật Pháp" – kỳ 66
10/06/2019
Chương trình "Ánh Sáng Phật Pháp" – kỳ 65
06/01/2019