Ánh Sáng Phật Pháp

Chương trình "Ánh Sáng Phật Pháp" – kỳ 66

Cập nhật: 10/06/2019
Ngày 09/06/2019 (nhằm 07/05 Kỷ Hợi), quý Phật tử trong và ngoài Tp. HCM đã về chùa Hoằng Pháp tham dự khóa tu niệm Phật một ngày. Trong kỳ tu lần này, Ban Tổ chức (BTC) tiếp tục thực hiện chương trình “Ánh Sáng Phật Pháp” kỳ 66.
 

Chương trình

 

Nhận lời mời của BTC, TT. Thích Trí Chơn, Ủy viên Hội Đồng Trị Sự TW GHPGVN, Trưởng Ban Văn Hóa GHPGVN, Tp.HCM, Trưởng Ban Trị Sự GHPGVN, Quận 12, Viện chủ Tu viện Khánh An, Quận 12, Tp. HCM đã quang lâm đạo tràng giải đáp những câu hỏi trong chương trình.

Câu hỏi số 1: Kính bạch quý Thầy! Chúng con thường được nghe quý Thầy giảng pháp và khuyên chúng con phải luôn sống trong chánh niệm mới có được an lạc và hạnh phúc thật sự. Tuy nhiên, chúng con vẫn chưa hiểu rõ thế nào là chánh niệm? Và phải thực hành như thế nào trong khi chúng con vẫn phải bận rộn với đời sống tại gia? Xin quý Thầy hoan hỷ giải đáp cho chúng con được rõ. Con xin tri ân quý Thầy! 

Câu hỏi số 2: Kính bạch quý Thầy! Như con biết, bố thí là một pháp hành cao thượng mà bất kỳ một người nào muốn hạnh phúc, an lạc và giải thoát cũng đều thực hành, ai cũng có thể thực hiện được, nhưng quả báo của mỗi người lại khác nhau là nguyên do ở đâu? Trong kinh nào, đức Phật chỉ dạy phương pháp bố thí đem lại lợi ích lớn nhất? Kính mong quý Thầy giải thích để chúng con được rõ và thực hành theo, nhằm đem lại sự lợi lạc trong đời này và đời sau. Chúng con thành kính tri ân quý Thầy!

Hình ảnh ghi nhận:

Chương trình Ánh Sáng Phật Pháp – kỳ 66
Chương trình Ánh Sáng Phật Pháp – kỳ 66
Chương trình Ánh Sáng Phật Pháp – kỳ 66
Chương trình Ánh Sáng Phật Pháp – kỳ 66
Chương trình Ánh Sáng Phật Pháp – kỳ 66
Chương trình Ánh Sáng Phật Pháp – kỳ 66
Chương trình Ánh Sáng Phật Pháp – kỳ 66
Chương trình Ánh Sáng Phật Pháp – kỳ 66
Chương trình Ánh Sáng Phật Pháp – kỳ 66
Chương trình Ánh Sáng Phật Pháp – kỳ 66
Chương trình Ánh Sáng Phật Pháp – kỳ 66
Chương trình Ánh Sáng Phật Pháp – kỳ 66
Chương trình Ánh Sáng Phật Pháp – kỳ 66
Chương trình Ánh Sáng Phật Pháp – kỳ 66
Chương trình Ánh Sáng Phật Pháp – kỳ 66
Chương trình Ánh Sáng Phật Pháp – kỳ 66
Chương trình Ánh Sáng Phật Pháp – kỳ 66
Chương trình Ánh Sáng Phật Pháp – kỳ 66
Chương trình Ánh Sáng Phật Pháp – kỳ 66
Chương trình Ánh Sáng Phật Pháp – kỳ 66
Chương trình Ánh Sáng Phật Pháp – kỳ 66
Chương trình Ánh Sáng Phật Pháp – kỳ 66
Chương trình Ánh Sáng Phật Pháp – kỳ 66
Chương trình Ánh Sáng Phật Pháp – kỳ 66
Chương trình Ánh Sáng Phật Pháp – kỳ 66
Chương trình Ánh Sáng Phật Pháp – kỳ 66
Chương trình Ánh Sáng Phật Pháp – kỳ 66
Chương trình Ánh Sáng Phật Pháp – kỳ 66
Chương trình Ánh Sáng Phật Pháp – kỳ 66
Chương trình Ánh Sáng Phật Pháp – kỳ 66
Chương trình Ánh Sáng Phật Pháp – kỳ 66
Chương trình Ánh Sáng Phật Pháp – kỳ 66
Chương trình Ánh Sáng Phật Pháp – kỳ 66
Chương trình Ánh Sáng Phật Pháp – kỳ 66
Chương trình Ánh Sáng Phật Pháp – kỳ 66
Chương trình Ánh Sáng Phật Pháp – kỳ 66
Chương trình Ánh Sáng Phật Pháp – kỳ 66
Chương trình Ánh Sáng Phật Pháp – kỳ 66
Chương trình Ánh Sáng Phật Pháp – kỳ 66
Chương trình Ánh Sáng Phật Pháp – kỳ 66
Chương trình Ánh Sáng Phật Pháp – kỳ 66

Tin tức liên quan

Chương trình Ánh Sáng Phật Pháp kỳ 70
18/04/2021
Chương trình Ánh Sáng Phật Pháp kỳ 69
27/07/2020
Chương trình Ánh Sáng Phật Pháp kỳ 68
02/12/2019
Chương trình Ánh Sáng Phật Pháp kỳ 67
30/09/2019
Chương trình "Ánh Sáng Phật Pháp" – kỳ 65
06/01/2019