Thư viện hình ảnh

Lễ vía Phật A Di Đà 2013 (80 Ảnh)
Đại Lễ Vu Lan 2013 (128 Ảnh)
Lễ vía Phật A Di Đà 2012 (74 Ảnh)
Lễ vía Phật A Di Đà 2011 (123 Ảnh)
Đại lễ Vu Lan Báo Hiếu 2012 (49 Ảnh)
Ảnh Nghệ Thuật (75 Ảnh)
Lễ Vía Di Đà 2010 (65 Ảnh)
Hoa Đăng 1000 Năm Thăng Long Hà Nội (50 Ảnh)
Hoa đăng lễ vía Di Đà năm 2009 (69 Ảnh)
Đại lễ Vu Lan báo hiếu năm 2009 (38 Ảnh)
Lịch sử Đức Phật Thích Ca (31 Ảnh)
Khai mạc (41 Ảnh)