Thư viện hình ảnh

Chùm Ảnh Khóa Tu Mùa Hè 2018 (203 Ảnh)
Chùm Ảnh Khóa Tu Mùa Hè 2017 (210 Ảnh)
Đại Lễ Vu Lan 2017 (236 Ảnh)
Đêm Văn Nghệ Mừng Phật Đản 2016 (54 Ảnh)
Đại Lễ Phật Đản BTS GHPGVN H.Hóc Môn 2016 (53 Ảnh)
Đại Lễ Phật Đản 2016 (89 Ảnh)
Đêm Văn Nghệ Mừng Phật Đản 2015 (43 Ảnh)
Đại Lễ Phật Đản 2015 (74 Ảnh)
Hoa Đăng Phật Đản VESAK 2014 (169 Ảnh)
Đại Lễ Phật Đản 2014 (138 Ảnh)
Đại Lễ Phật Đản BTS GHPGVN H.Hóc Môn 2014 (50 Ảnh)
Đại Lễ Phật Đản BTS GHPGVN H.Hóc Môn 2013 (82 Ảnh)